เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = (Record no. 158906)

000 -LEADER
fixed length control field 10409aam a2200553 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190925135452.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190611s2018 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615321
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615444
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 32335 T 2561
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 292451
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว =
Remainder of title Introduction to tourism and tourism industry /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Introduction to tourism and tourism industry
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(11), [477] ; (12), [598] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ความเป็นมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว /
Statement of responsibility รชพร จันทร์สว่าง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว /
Statement of responsibility วรรณา ศิลปอาชา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title ทรัพยากรการท่องเที่ยว /
Statement of responsibility วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์--
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว /
Statement of responsibility สุรีย์ เข็มทอง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title ปัจจัยที่มีผลกระทบการท่องเที่ยวและมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยว /
Statement of responsibility สุวันชัย หวนนากลาง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title องค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว /
Statement of responsibility ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจรรยาบรรณ /
Statement of responsibility อรรยา สิงห์สงบ, สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล, ใจรัก เอื้อชูเกียรติ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว /
Statement of responsibility ราณี อิสิชัยกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title ผลกระทบของอุตสหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม /
Statement of responsibility ศรีธนา บุญญเศรษฐ์, สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน /
Statement of responsibility รำไพพรรณ แก้วสุริยะ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title ธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม /
Statement of responsibility ราณี อิสิชัยกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว /
Statement of responsibility สมยศ วัฒนากมลชัย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจจัดประชุม นิทรรศการ และท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ /
Statement of responsibility สุรีย์ เข็มทอง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว /
Statement of responsibility ยุวดี นิรัตน์ตระกูล.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name รชพร จันทร์สว่าง.
Title of a work ความเป็นมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 288993
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วรรณา ศิลปอาชา.
Title of a work แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 288357
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.
Title of a work ทรัพยากรการท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 262143
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุรีย์ เข็มทอง.
Title of a work จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 198517
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุวันชัย หวนนากลาง.
Title of a work ปัจจัยที่มีผลกระทบการท่องเที่ยวและมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 288662
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.
Title of a work องค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 198519
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อรรยา สิงห์สงบ.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจรรยาบรรณ.
9 (RLIN) 288953
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจรรยาบรรณ.
9 (RLIN) 290560
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ใจรัก เอื้อชูเกียรติ.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจรรยาบรรณ.
9 (RLIN) 159999
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ราณี อิสิชัยกุล.
Title of a work การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 198523
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.
Title of a work ผลกระทบของอุตสหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม.
9 (RLIN) 177613
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล.
Title of a work ผลกระทบของอุตสหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม.
9 (RLIN) 70427
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.
Title of a work ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 198526
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name รำไพพรรณ แก้วสุริยะ.
Title of a work การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
9 (RLIN) 198527
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ราณี อิสิชัยกุล.
Title of a work ธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม.
9 (RLIN) 198528
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สมยศ วัฒนากมลชัย.
Title of a work ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 248512
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุรีย์ เข็มทอง.
Title of a work ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจจัดประชุม นิทรรศการ และท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.
9 (RLIN) 280033
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ยุวดี นิรัตน์ตระกูล.
Title of a work การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 198531
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิทยาการจัดการ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 283229
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out Checked out
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-01-17 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000611121 2020-01-17 1 2020-01-17 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-01-17 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000611122 2020-01-17 2 2020-01-17 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-01-17 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000611123 2020-01-17 1 2020-01-17 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-01-17 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000611124 2020-01-17 2 2020-01-17 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-01-17 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000620117 2020-01-17 1 2020-01-17 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-01-17 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000620118 2020-01-17 2 2020-01-17 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-01-17 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000620119 2020-01-17 1 2020-01-17 General Book 8--15        
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-01-17 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000620120 2020-01-17 2 2020-01-17 General Book 8--15        
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000629119 2020-01-14 1 2020-01-14 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000629120 2020-01-14 2 2020-01-14 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000629121 2020-01-14 1 2020-01-14 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000629122 2020-01-14 2 2020-01-14 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000602119 2020-01-14 1 2020-01-14 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000602120 2020-01-14 2 2020-01-14 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000602121 2020-01-14 1 2020-01-14 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000602122 2020-01-14 2 2020-01-14 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-01-16 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000638119 2020-01-16 1 2020-01-16 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-01-16 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000638120 2020-01-16 2 2020-01-16 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-01-16 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000638121 2020-01-16 1 2020-01-16 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-01-16 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000638122 2020-01-16 2 2020-01-16 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-28 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000522903 2019-09-28 3 2019-09-28 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-28 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000522902 2020-09-24 2 2019-09-28 General Book 1-7 2 2 2020-08-13  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-28 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000522904 2020-03-03 4 2019-09-28 General Book 1-7 1   2020-02-19  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-28 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000522905 2020-11-02 5 2019-09-28 General Book 1-7 1   2020-11-02 2020-12-02
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-09-28 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000522901 2019-09-28 1 2019-09-28 Reserved Book 1-7        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000522909 2019-10-01 4 2019-10-01 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000522908 2019-10-01 3 2019-10-01 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000522907 2019-10-01 2 2019-10-01 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000522910 2020-11-02 5 2019-10-01 General Book 8-15 4 2 2020-11-02 2020-12-02
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000522906 2019-10-01 1 2019-10-01 Reserved Book 8-15        
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-01-16 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000647164 2020-01-16 1 2020-01-16 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-01-16 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000647165 2020-01-16 2 2020-01-16 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-01-16 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000647166 2020-01-16 1 2020-01-16 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-01-16 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000647167 2020-01-16 2 2020-01-16 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000656129 2020-01-14 1 2020-01-14 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000656130 2020-01-14 2 2020-01-14 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000656131 2020-01-14 1 2020-01-14 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-01-14 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000656132 2020-01-14 2 2020-01-14 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-01-15 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000665124 2020-01-15 1 2020-01-15 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-01-15 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000665125 2020-01-15 2 2020-01-15 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-01-15 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000665126 2020-01-15 1 2020-01-15 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-01-15 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000665127 2020-01-15 2 2020-01-15 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000674123 2020-01-13 1 2020-01-13 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000674124 2020-01-13 2 2020-01-13 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000674125 2020-01-13 1 2020-01-13 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000674126 2020-01-13 2 2020-01-13 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-01-15 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000683122 2020-01-15 1 2020-01-15 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-01-15 จัดซื้อ 350.00 STOU 32335 T 2561 1000683123 2020-01-15 2 2020-01-15 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-01-15 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000683125 2020-01-15 1 2020-01-15 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-01-15 จัดซื้อ 400.00 STOU 32335 T 2561 1000683124 2020-01-15 2 2020-01-15 General Book 8-15        
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter