ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = (Record no. 158861)

000 -LEADER
fixed length control field 11282aam a2200577 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191004084506.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190604s2017 th ad b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161614430
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615109
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615130
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 91723 GT 2560
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 275778
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร =
Remainder of title Research and statistics for agricultural extension and development /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Research and statistics for agricultural extension and development
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2560.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(10), [345] ; (9), [299] ; (11), [481] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ, แผนภูมิ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility จินดา ขลิบทอง, สุรางค์ศรี วาเพชร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility ดิเรก ฤกษ์หร่าย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility ภรณี ต่างวิวัฒน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility รุจ ศิริสัญลักษณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title ตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility สุนันท์ สีสังข์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title สถิติพรรนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility จินดา ขลิบทอง.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, นารีรัตน์ สีระสาร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility บำเพ็ญ เขียวหวาน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, พลสราญ สราญรมย์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility ภรณี ต่างวิวัฒน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility ดิเรก ฤกษ์หร่าย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility จินดา ขลิบทอง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การส่งเสริมการเกษตร
General subdivision วิจัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จินดา ขลิบทอง.
Title of a work แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 287054
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name สุรางค์ศรี วาเพชร.
Title of a work แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 284854
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ดิเรก ฤกษ์หร่าย.
Title of a work การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 15860
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ภรณี ต่างวิวัฒน์.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 274486
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name รุจ ศิริสัญลักษณ์.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 270062
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.
Title of a work ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 239016
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.
Title of a work การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 287180
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name สุนันท์ สีสังข์.
Title of a work การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 281468
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.
Title of a work สถิติพรรนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 288050
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จินดา ขลิบทอง.
Title of a work สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 239020
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.
Title of a work การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 287531
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name นารีรัตน์ สีระสาร.
Title of a work การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 287502
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name บำเพ็ญ เขียวหวาน.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 280947
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.
Title of a work การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 287531
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พลสราญ สราญรมย์.
Title of a work การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 254090
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ภรณี ต่างวิวัฒน์.
Title of a work การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 274496
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ดิเรก ฤกษ์หร่าย.
Title of a work การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 15860
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จินดา ขลิบทอง.
Title of a work การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 287054
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
-- บัณฑิตศึกษา,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 43346
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000611440 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000611441 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000611442 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000611443 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000611444 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000611445 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000620417 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000620418 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000620419 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000620420 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000620421 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000620422 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000629419 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000629420 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000629421 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000629422 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000629423 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000629424 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000602419 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000602420 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000602421 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000602422 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000602423 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000602424 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000638419 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000638420 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000638421 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000638422 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000638423 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000638424 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 500.00 1 STOU 91723 GT 2560 1000523005 2020-10-07 2020-10-06 5 2019-10-01 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000523002 2019-10-01   2 2019-10-01 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000523003 2019-10-01   3 2019-10-01 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000523004 2019-10-01   4 2019-10-01 General Book 1-5
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000523001 2019-10-01   1 2019-10-01 Reserved Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000523012 2019-10-01   2 2019-10-01 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00 1 STOU 91723 GT 2560 1000523014 2020-10-07 2020-10-06 4 2019-10-01 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000523013 2019-10-01   3 2019-10-01 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000523015 2019-10-01   5 2019-10-01 General Book 6-9
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000523011 2019-10-01   1 2019-10-01 Reserved Book 6-9
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000523007 2019-10-01   2 2019-10-01 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000523009 2019-10-01   4 2019-10-01 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000523010 2019-10-01   5 2019-10-01 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000523008 2019-10-01   3 2019-10-01 General Book 10-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-10-01 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000523006 2019-10-01   1 2019-10-01 Reserved Book 10-15
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000647464 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000647465 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000647466 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000647467 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000647468 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000647469 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000656429 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000656430 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000656431 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000656432 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000656433 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000656434 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000665424 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000665425 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000665426 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000665427 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000665428 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000665429 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000674423 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000674424 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000674425 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000674426 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000674427 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000674428 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000683422 2020-10-06   1 2020-10-06 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 500.00   STOU 91723 GT 2560 1000683423 2020-10-06   2 2020-10-06 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000683424 2020-10-06   1 2020-10-06 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 400.00   STOU 91723 GT 2560 1000683425 2020-10-06   2 2020-10-06 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000683426 2020-10-06   1 2020-10-06 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 600.00   STOU 91723 GT 2560 1000683427 2020-10-06   2 2020-10-06 General Book 10-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter