เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = (Record no. 158580)

000 -LEADER
fixed length control field 11457aam a2200601 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191011130820.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 181219s2018 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615123
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615727
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615734
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 91419 T
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9 (RLIN) 291876
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร =
Remainder of title Capital administration for agricultural extension and development /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Capital administration for agricultural extension and development
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(10), [270] ; (10), [283] ; (10), [345] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility ธิตินันธุ์ ชาญโกศล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility ส่งเสริม หอมกลิ่น --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility พลสราญ สราญรมย์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility พลสราญ สราญรมย์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility เจนณรงค์ เทียนสว่าง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility ณรัฐ รัตนเจริญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility เพชร ทวีวงษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน /
Statement of responsibility ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /
Statement of responsibility ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน /
Statement of responsibility ศิรส ทองเชื้อ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน /
Statement of responsibility ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, นที ขลิบทอง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน /
Statement of responsibility ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, นที ขลิบทอง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
Statement of responsibility มนตรี วีรยางกูร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร /
Statement of responsibility ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, นที ขลิบทอง, มนตรี วีรยางกูร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เกษตรกรรม
General subdivision การลงทุน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การส่งเสริมการลงทุน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 288050
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธิตินันธุ์ ชาญโกศล.
Title of a work รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 237552
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ส่งเสริม หอมกลิ่น.
Title of a work การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 288793
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พลสราญ สราญรมย์,
Dates associated with a name 2524-
Title of a work การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 254090
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พลสราญ สราญรมย์,
Dates associated with a name 2524-
Title of a work การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 254090
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เจนณรงค์ เทียนสว่าง.
Title of a work การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 286505
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ณรัฐ รัตนเจริญ.
Title of a work การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 288802
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เพชร ทวีวงษ์.
Title of a work การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 289323
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ.
Title of a work การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน.
9 (RLIN) 66678
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
9 (RLIN) 283300
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศิรส ทองเชื้อ.
Title of a work การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน.
9 (RLIN) 283300
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.
Title of a work การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน.
9 (RLIN) 32372
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นที ขลิบทอง.
Title of a work การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน.
9 (RLIN) 17103
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.
Title of a work การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน.
9 (RLIN) 99770
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นที ขลิบทอง.
Title of a work การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน.
9 (RLIN) 17103
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name มนตรี วีรยางกูร.
Title of a work การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.
9 (RLIN) 70863
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.
Title of a work การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร.
9 (RLIN) 290098
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นที ขลิบทอง.
Title of a work การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร.
9 (RLIN) 17103
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name มนตรี วีรยางกูร.
Title of a work การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร.
9 (RLIN) 290099
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 283229
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000611245 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000611246 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000611247 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000611248 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000611249 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000611250 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000620241 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000620242 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000620243 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000620244 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000620245 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000620246 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000629243 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000629244 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000629245 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000629246 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000629247 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000629248 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000602243 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000602244 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000602245 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000602246 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000602247 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000602248 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000638243 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000638244 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000638245 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000638246 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000638247 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000638248 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521263 2019-08-27 3 2019-08-27 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521264 2019-08-27 4 2019-08-27 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521262 2020-03-18 2 2019-08-27 General Book 1-5 1 2020-02-03
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521265 2019-08-27 5 2019-08-27 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521270 2019-08-27 5 2019-08-27 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521268 2020-03-18 3 2019-08-27 General Book 6-10 1 2020-02-03
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521269 2019-08-27 4 2019-08-27 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521267 2019-08-27 2 2019-08-27 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521272 2019-08-27 2 2019-08-27 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521273 2019-08-27 3 2019-08-27 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521274 2019-08-27 4 2019-08-27 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521275 2020-03-18 5 2019-08-27 General Book 11-15 1 2020-02-03
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521271 2019-08-27 1 2019-08-27 Reserved Book 11-15    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521266 2019-08-27 1 2019-08-27 Reserved Book 6-10    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000521261 2019-08-27 1 2019-08-27 Reserved Book 1-5    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-06-11 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000647288 2020-06-11 1 2020-06-11 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-06-11 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000647289 2020-06-11 2 2020-06-11 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-06-11 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000647290 2020-06-11 1 2020-06-11 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-06-11 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000647291 2020-06-11 2 2020-06-11 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-06-11 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000647292 2020-06-11 1 2020-06-11 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-06-11 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000647293 2020-06-11 2 2020-06-11 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000656253 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000656254 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000656255 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000656256 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000656257 2020-07-01 1 2020-07-01 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-07-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000656258 2020-07-01 2 2020-07-01 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000665248 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000665249 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000665250 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000665251 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000665252 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000665253 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000674247 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000674248 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000674249 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000674250 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000674251 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000674252 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000683246 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000683247 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000683248 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000683249 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000683250 2020-06-30 1 2020-06-30 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-06-30 จัดซื้อ 250.00 STOU 91419 T 1000683251 2020-06-30 2 2020-06-30 General Book 11-15    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter