หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Record no. 157389)

000 -LEADER
fixed length control field 06146nim a22004337a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200914095433.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field sd fsngnnaahed
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 181206s2017 th nnn g i tha d
099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number av STOU 10161 CDA-T 61/001
245 00 - TITLE STATEMENT
Title หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Medium [sound recording] =
Remainder of title Thai for communication /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Medium [sound recording]
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Medium [sound recording]
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Thai for communication
Medium [sound recording]
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2560.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 แผ่น (2,686 นาที) :
Other physical details ดิจิตอล ;
Dimensions 4 3/4 นิ้ว.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 1.
Title คำนำและสารบัญ
Miscellaneous information (25 นาที) --
Title การสื่อสารด้วยภาษา
Statement of responsibility สวนิต ยมาภัย
Miscellaneous information (180 นาที) --
Title ความคิดกับภาษา /
Statement of responsibility สวนิต ยมาภัย
Miscellaneous information (159 นาที) --
Title หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร /
Statement of responsibility บุปผา บุญทิพย์
Miscellaneous information (122 นาที) --
Title หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร /
Statement of responsibility บุปผา บุญทิพย์
Miscellaneous information (83 นาที) --
Title ทักษะและศิลปะการฟัง /
Statement of responsibility ธิดา โมสิกรัตน์
Miscellaneous information (178 นาที) --
Title ทักษะการพูด /
Statement of responsibility สมเกียรติ รักษ์มณี
Miscellaneous information (151 นาที) --
Title การพัฒนาทักษะการพูด /
Statement of responsibility สมเกียรติ รักษ์มณี
Miscellaneous information (162 นาที).
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 2.
Title คำนำและสารบัญ
Miscellaneous information (23 นาที) --
Title ทักษะการอ่าน /
Statement of responsibility วรวรรธน์ ศรียาภัย
Miscellaneous information (249 นาที) --
Title การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต /
Statement of responsibility สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
Miscellaneous information (191 นาที) --
Title ทักษะการเขียน /
Statement of responsibility ปรียา หิรัญประดิษฐ์
Miscellaneous information (196 นาที) --
Title การเขียนในชีวิตประจำวัน /
Statement of responsibility ธิดา โมสิกรัตน์
Miscellaneous information (220 นาที) --
Title ศิลปะการใช้ภาษา /
Statement of responsibility ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
Miscellaneous information (150 นาที) --
Title การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ /
Statement of responsibility ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
Miscellaneous information (112 นาที) --
Title การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน /
Statement of responsibility ปรมินท์ จารุวร
Miscellaneous information (164 นาที) --
Title การใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ /
Statement of responsibility สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
Miscellaneous information (149 นาที) --
-- แผ่นที่ 3.
Title แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา
Miscellaneous information (172 นาที).
538 ## - SYSTEM DETAILS NOTE
System details note MP3
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาษาไทย
General subdivision การใช้ภาษา
-- การศึกษาและการสอน.
9 (RLIN) 167450
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 55285
Topical term or geographic name entry element การสื่อทางภาษา
Geographic subdivision ไทย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สวนิต ยมาภัย.
9 (RLIN) 73031
Title of a work การสื่อสารด้วยภาษา.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สวนิต ยมาภัย.
9 (RLIN) 73033
Title of a work ความคิดกับภาษา.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุปผา บุญทิพย์.
9 (RLIN) 143152
Title of a work หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุปผา บุญทิพย์.
9 (RLIN) 143153
Title of a work หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธิดา โมสิกรัตน์.
9 (RLIN) 259830
Title of a work ทักษะและศิลปะการฟัง.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมเกียรติ รักษ์มณี.
9 (RLIN) 259831
Title of a work ทักษะการพูด.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมเกียรติ รักษ์มณี.
9 (RLIN) 259832
Title of a work การพัฒนาทักษะการพูด.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรวรรธน์ ศรียาภัย.
9 (RLIN) 259833
Title of a work ทักษะการอ่าน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.
9 (RLIN) 259834
Title of a work การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปรียา หิรัญประดิษฐ์.
9 (RLIN) 259835
Title of a work ทักษะการเขียน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธิดา โมสิกรัตน์.
9 (RLIN) 259836
Title of a work การเขียนในชีวิตประจำวัน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
9 (RLIN) 259837
Title of a work ศิลปะการใช้ภาษา.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
9 (RLIN) 259838
Title of a work การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปรมินท์ จารุวร.
9 (RLIN) 259839
Title of a work การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.
9 (RLIN) 259840
Title of a work การใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้.
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
9 (RLIN) 277766
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Audio
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111461 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111462 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111463 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111464 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111465 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111466 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111569 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111570 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111571 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111572 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111573 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008111574 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211210 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211211 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211212 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211213 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211214 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211215 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211318 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211319 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211320 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211321 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211322 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008211323 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008310905 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008310906 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008310907 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008310908 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008310909 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008310910 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008311013 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008311014 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008311015 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008311016 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008311017 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008311018 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017504 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017505 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017506 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017507 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017508 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017509 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017612 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017613 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017614 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017615 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017616 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008017617 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412090 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412091 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412092 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412093 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412094 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412095 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412198 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412199 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412200 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412201 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412202 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008412203 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-02-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036719 2019-10-18 1 2019-02-13 Audio แผ่นที่ 1 1 1 2019-08-06
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-02-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036720 2019-10-18 1 2019-02-13 Audio แผ่นที่ 2 1 1 2019-08-06
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-02-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036721 2019-10-18 1 2019-02-13 Audio แผ่นที่ 3 1 1 2019-08-06
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-02-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036722 2019-02-13 2 2019-02-13 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-02-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036723 2019-02-13 2 2019-02-13 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-02-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036724 2019-02-13 2 2019-02-13 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-08-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036904 2019-08-13 3 2019-08-13 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-08-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036905 2019-08-13 3 2019-08-13 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-08-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036906 2019-08-13 3 2019-08-13 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-08-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036907 2019-08-13 4 2019-08-13 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-08-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036908 2019-08-13 4 2019-08-13 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans AV Material ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2019-08-13 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1007036909 2019-08-13 4 2019-08-13 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512859 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512860 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512861 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512862 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512863 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512864 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512976 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512977 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512978 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512979 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512980 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008512981 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611828 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611829 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611830 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611831 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611832 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611833 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611936 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611937 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611938 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611939 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611940 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008611941 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711444 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711445 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711446 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711447 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711448 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711449 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711552 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711553 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711554 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711555 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711556 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008711557 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811550 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811551 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811552 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811553 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811554 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811555 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811658 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811659 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811660 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811661 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811662 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-07-03 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008811663 2020-07-03 4 2020-07-03 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910834 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910835 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910836 2019-01-18 1 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910837 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910838 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-01-18 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910839 2019-01-18 2 2019-01-18 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910942 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910943 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910944 2019-07-19 3 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910945 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 1      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910946 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 2      
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2019-07-19 av STOU 10161 CDA-T 61/001 1008910947 2019-07-19 4 2019-07-19 Audio แผ่นที่ 3      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter