ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ = (Record no. 156904)

000 -LEADER
fixed length control field 09827aam a2200577 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190222222807.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 181102s2018 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615185
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161614782
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 80712 GT
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 275851
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ =
Remainder of title Research methodology in political science /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Research methodology in political science
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(10), [334] ; (12), [483] หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ /
Statement of responsibility อนุสรณ์ ลิ่มมณี, วรวลัญช์ โรจนพล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title ขอบข่ายและรูปแบบของการวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ /
Statement of responsibility อนุสรณ์ ลิ่มมณี, วรวลัญช์ โรจนพล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การออกแบบการวิจัยทางรัฐศาสตร์ /
Statement of responsibility ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ /
Statement of responsibility ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ /
Statement of responsibility ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ /
Statement of responsibility จุมพล หนิมพานิช, วรวลัญช์ โรจนพล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ /
Statement of responsibility จุมพล หนิมพานิช, วรวลัญช์ โรจนพล --หน่วยที่ 8.
Title การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์ /
Statement of responsibility ปธาน สุวรรณมงคล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงปริมาณ /
Statement of responsibility พลศักดิ์ จิรไกรศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ /
Statement of responsibility พลศักดิ์ จิรไกรศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ /
Statement of responsibility พลศักดิ์ จิรไกรศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผลและการจัดทำข้อเสนอแนะ /
Statement of responsibility พลศักดิ์ จิรไกรศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ /
Statement of responsibility พลศักดิ์ จิรไกรศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การวิจัยเชิงผสานวิธี /
Statement of responsibility จุมพล หนิมพานิช --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย /
Statement of responsibility ยุทธพร อิสรชัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element รัฐศาสตร์
General subdivision ระเบียบวิธีทางสถิติ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element รัฐศาสตร์
General subdivision วิจัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name อนุสรณ์ ลิ่มมณี.
Title of a work ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์.
9 (RLIN) 273248
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name วรวลัญช์ โรจนพล.
Title of a work ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์.
9 (RLIN) 273249
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name อนุสรณ์ ลิ่มมณี.
Title of a work ขอบข่ายและรูปแบบของการวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์.
9 (RLIN) 273250
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name วรวลัญช์ โรจนพล.
Title of a work ขอบข่ายและรูปแบบของการวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์.
9 (RLIN) 273251
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางรัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 273252
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.
Title of a work การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ.
9 (RLIN) 273253
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ.
9 (RLIN) 273254
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จุมพล หนิมพานิช.
Title of a work การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 151309
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name วรวลัญช์ โรจนพล.
Title of a work การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 273255
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จุมพล หนิมพานิช.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 151310
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name วรวลัญช์ โรจนพล.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 273256
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ปธาน สุวรรณมงคล.
Title of a work การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 139882
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.
Title of a work การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 273257
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 273258
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.
Title of a work การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 273259
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.
Title of a work การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผลและการจัดทำข้อเสนอแนะ.
9 (RLIN) 289514
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.
Title of a work การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 273261
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จุมพล หนิมพานิช.
Title of a work การวิจัยเชิงผสานวิธี.
9 (RLIN) 273262
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ยุทธพร อิสรชัย.
Title of a work จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย.
9 (RLIN) 273263
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชารัฐศาสตร์.
-- บัณฑิตศึกษา,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 43346
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Renewals Checked out
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 700.00 4 STOU 80712 GT 1000520862 2020-01-04 2020-01-04 2 2019-02-13 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 700.00   STOU 80712 GT 1000520863 2019-02-13   3 2019-02-13 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 700.00 2 STOU 80712 GT 1000520864 2020-05-05 2020-03-19 4 2019-02-13 General Book 1-7 2  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 700.00   STOU 80712 GT 1000520865 2019-02-13   5 2019-02-13 General Book 1-7    
      Lib. Use Only Not For Loan General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 700.00   STOU 80712 GT 1000520861 2019-02-13   1 2019-02-13 Reserved Book 1-7    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 800.00 1 STOU 80712 GT 1000520867 2020-02-11 2020-01-11 2 2019-02-13 General Book 8-15 1  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 800.00 1 STOU 80712 GT 1000520868 2019-11-19 2019-10-28 3 2019-02-13 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 800.00 2 STOU 80712 GT 1000520869 2019-08-26 2019-08-13 4 2019-02-13 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 800.00 1 STOU 80712 GT 1000520870 2020-11-02 2020-11-02 5 2019-02-13 General Book 8-15   2020-11-16
      Lib. Use Only Not For Loan General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-02-13 จัดซื้อ 800.00   STOU 80712 GT 1000520866 2019-02-13   1 2019-02-13 Reserved Book 8-15    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter