รายงานการวิจัยเรื่องแนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ = (Record no. 156717)

000 -LEADER
fixed length control field 07155aam a2200301 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200831141401.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 180926s2018 th bt 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT1758
Item number ว64 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิภุส แสนเจริญ,
Relator term ผู้วิจัย.
9 (RLIN) 289485
245 10 - TITLE STATEMENT
Title รายงานการวิจัยเรื่องแนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ =
Remainder of title Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process /
Statement of responsibility, etc. โดย อาจารย์วิภุส แสนเจริญ.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title แนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture [นนทบุรี] :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer [สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช],
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent ก-[ฉ], 98 แผ่น ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Source rdacontent
Content type term text
337 ## - MEDIA TYPE
Source rdamedia
Media type term unmediated
338 ## - CARRIER TYPE
Source rdacarrier
Carrier type term volume
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [94]-[98].
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของกระบวนการอนุญาโตตุลาการตั้งแต่ความหมาย ขั้นตอนในชั้นต่างๆ ข้อดีข้อเสีย กฎหมายอนุญาโตตุลาการเบื้องต้นทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบทบาทของศาลที่มีอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (2) ศึกษาความหมายของสัญญาอนุญาโตตุลาการ รูปแบบในการจัดทำสัญญาอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เนื้อหาที่คู่พิพาทควรกำหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการ และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ (3) ศึกษากฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของไทยและกฎหมายในภูมิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการในกรณีที่เกิดการละเมิดพันธะกรณีตามสัญญา เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ ขั้นตอน ของการบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการของแต่ละประเทศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งละเมิดความผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยการนำข้อพิพาทไปเข้าสู่กระบวนการทางศาล แทนที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญา แต่เนื่องจากมีความตกลงระหว่างประเทศได้แก่ Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards 1958 หรือ อนุสัญญา New York 1958 ที่กำหนดให้สาลต้องยอมรับผลของสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลสมบูรณ์ โดยต้องมีคำสั่งส่งให้คู่พิพาทที่นำข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลนั้น กลับไประงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ หรือทีเรียกว่าคำสั่ง Aniti-suit injuction เว้นแต่ สัญญาอนุญาโตตุลาการจะตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น ประเทศใดที่ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา New York 1958 ย่อมต้องผูกพันธะกรณีดังกล่าวเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า บรรดาประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ จะมีกฎหมายภายในของตนที่รับเอาหลักการของอนุสัญญา New York 1958 มาใช้บังคับในเขตอำนาจของตน แต่อาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น การกำหนดเวลาในการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อมีการละเมิดสัญญาอนุญาโตตุลาการ สาเหตุตามกฎหมายที่จะทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ หรือ สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของศาลเกี่ยวกับการบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น.
536 ## - FUNDING INFORMATION NOTE
Text of note การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวิชาการจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย)
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สัญญาอนุญาโตตุลาการ.
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
9 (RLIN) 276771
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Total Checkouts Total Renewals Date last checked out
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-20 บริจาค 1.00 KPT1758 ว64 2561 1000525276 2019-02-20 2 2019-02-20 General Book      
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-02-20 บริจาค 1.00 KPT1758 ว64 2561 1000525275 2020-05-12 1 2019-02-20 General Book 1 3 2020-01-18
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-11 บริจาค 1.00 KPT1758 ว64 2561 1000487341 2018-12-11 1 2018-12-11 General Book      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter