เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ = (Record no. 155810)

000 -LEADER
fixed length control field 08583aam a2200529 i 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000178740
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190222222759.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 180706s2018 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161614256
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161614546
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 33208 T
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ =
Remainder of title Public administrative concepts and theories /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Public administrative concepts and theories
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(10), [262] ; (11), [473] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility พนมพัทธ์ สมิตานนท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิกและยุคคลาสสิก /
Statement of responsibility จีระ ประทีป --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคนีโอคลาสสิก /
Statement of responsibility พนมพัทธ์ สมิตานนท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังนีโอคลาสสิก /
Statement of responsibility นพดล อุดมวิศวกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคการจัดการภาครัฐแนวใหม่ /
Statement of responsibility ทศพร ศิริสัมพันธ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ /
Statement of responsibility นราธิป ศรีราม, จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title องค์การภาครัฐ /
Statement of responsibility เสน่ห์ จุ้ยโต --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title นโยบายสาธารณะ /
Statement of responsibility ลักษณา ศิริวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การบริหารการคลังสาธารณะ /
Statement of responsibility จีระ ประทีป, อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ /
Statement of responsibility จำเนียร ราชแพทยาคม --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ /
Statement of responsibility เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ /
Statement of responsibility กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title ธรรมาภิบาลและจริยธรรมการบริหารภาครัฐ /
Statement of responsibility ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต /
Statement of responsibility เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element รัฐประศาสนศาสตร์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารรัฐกิจ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล.
Title of a work ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 268748
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พนมพัทธ์ สมิตานนท์.
Title of a work พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 268749
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จีระ ประทีป.
Title of a work แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิกและยุคคลาสสิก.
9 (RLIN) 246870
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พนมพัทธ์ สมิตานนท์.
Title of a work แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคนีโอคลาสสิก.
9 (RLIN) 268750
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name นพดล อุดมวิศวกุล.
Title of a work แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังนีโอคลาสสิก.
9 (RLIN) 268751
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ทศพร ศิริสัมพันธ์.
Title of a work แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคการจัดการภาครัฐแนวใหม่.
9 (RLIN) 268752
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name นราธิป ศรีราม.
Title of a work แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่.
9 (RLIN) 268753
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์.
Title of a work แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่.
9 (RLIN) 268754
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name เสน่ห์ จุ้ยโต.
Title of a work องค์การภาครัฐ.
9 (RLIN) 268755
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ลักษณา ศิริวรรณ.
Title of a work นโยบายสาธารณะ.
9 (RLIN) 231807
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จีระ ประทีป.
Title of a work การบริหารการคลังสาธารณะ.
9 (RLIN) 268756
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล.
Title of a work การบริหารการคลังสาธารณะ.
9 (RLIN) 268757
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name จำเนียร ราชแพทยาคม.
Title of a work การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ.
9 (RLIN) 268758
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
Title of a work ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ.
9 (RLIN) 268759
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ชูเกียรติ มุทธากาญจน์.
Title of a work ธรรมาภิบาลและจริยธรรมการบริหารภาครัฐ.
9 (RLIN) 268760
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
Title of a work ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต.
9 (RLIN) 246874
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 283229
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000611396 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000611397 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000611398 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000611399 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000620373 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000620374 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000620375 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000620376 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000629375 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000629376 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000629377 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000629378 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000602375 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000602376 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000602377 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000602378 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000638375 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000638376 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000638378 2020-10-09   2 2020-10-09 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-10-09 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000638377 2020-10-09   1 2020-10-09 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 350.00 3 3 STOU 33208 T 1000520764 2021-02-15 2020-12-25 4 2018-09-25 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 350.00 2 3 STOU 33208 T 1000520763 2019-10-16 2019-10-07 3 2018-09-25 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 350.00 3 6 STOU 33208 T 1000520762 2020-07-14 2020-03-02 2 2018-09-25 General Book 1-7
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000520761 2018-09-25   1 2018-09-25 Reserved Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 350.00 1   STOU 33208 T 1000520765 2020-05-28 2020-05-27 5 2018-09-25 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 400.00 1   STOU 33208 T 1000520769 2019-10-11 2019-09-18 4 2018-09-25 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 400.00 3 4 STOU 33208 T 1000520768 2019-09-13 2019-07-18 3 2018-09-25 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 400.00 1   STOU 33208 T 1000520767 2020-05-28 2020-05-27 2 2018-09-25 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 400.00 3 5 STOU 33208 T 1000520770 2020-07-14 2020-03-02 5 2018-09-25 General Book 8-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-09-25 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000520766 2018-09-25   1 2018-09-25 Reserved Book 8-15
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000647420 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000647421 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000647422 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000647423 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000656385 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000656386 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000656387 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000656388 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000665380 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000665381 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000665382 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00 1 1 STOU 33208 T 1000665383 2021-01-08 2020-11-24 2 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000674379 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000674380 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000674381 2020-10-08   1 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-10-08 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000674382 2020-10-08   2 2020-10-08 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000683378 2020-10-06   1 2020-10-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 350.00     STOU 33208 T 1000683379 2020-10-06   2 2020-10-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000683380 2020-10-06   1 2020-10-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-10-06 จัดซื้อ 400.00     STOU 33208 T 1000683381 2020-10-06   2 2020-10-06 General Book 8-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter