เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย = (Record no. 155719)

000 -LEADER
fixed length control field 13186aam a2200589 i 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000178649
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200804105957.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 180625s2018 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161614454
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161614683
Qualifying information (เล่ม 2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201806281541
Level of effort used to assign nonsubject heading access points acqkjir
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 21329 T
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 296930
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย =
Remainder of title Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood /
Statement of responsibility, etc. สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(13), [398] ; (14), [342] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
500 ## - GENERAL NOTE
General note บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ อว 0602.16/684 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้เสนอปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดโดยใช้รหัสชุดวิชาและเนื้อหาเดิมทั้งหมด จากชื่อชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นชื่อชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility อรุณี หรดาล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title การจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility ศศิธร จันทมฤก --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility วัลภา สถิรพันธุ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4. การจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility กันตวรรณ มีสมสาร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility ชนิพรรณ จาติเสถียร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility วัฒนา มัคคสมัน.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility รุ่งลาวัลย์ ละอำคา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดเชิงบริหาร /
Statement of responsibility พัชรี ผลโยธิน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility กัญจนา ศิลปกิจยาน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility ยศวีร์ สายฟ้า --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility ปิยาภรณ์ กังสดาร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility อรพรรณ บุตรกตัญญู --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title บทบาทของผู้บริหาร และครูในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility รัศมี ตันเจริญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility ประภาศรี นันท์นฤมิต.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาปฐมวัย
General subdivision กิจกรรมการเรียนการสอน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name อรุณี หรดาล,
Relator term ผู้แต่ง.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 289361
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ศศิธร จันทมฤก.
Title of a work การจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 274500
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name วัลภา สถิรพันธุ์.
Title of a work การจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 274501
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.
Title of a work การจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 274502
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name กันตวรรณ มีสมสาร.
Title of a work การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 289362
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ชนิพรรณ จาติเสถียร.
Title of a work การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 289363
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name วัฒนา มัคคสมัน.
Title of a work การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 274505
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.
Title of a work ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 289364
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name พัชรี ผลโยธิน.
Title of a work การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดเชิงบริหาร.
9 (RLIN) 274507
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name กัญจนา ศิลปกิจยาน.
Title of a work สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 274508
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ยศวีร์ สายฟ้า.
Title of a work สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 274509
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ปิยาภรณ์ กังสดาร.
Title of a work สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 274510
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name อรพรรณ บุตรกตัญญู.
Title of a work การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 289365
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name รัศมี ตันเจริญ.
Title of a work บทบาทของผู้บริหาร และครูในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 289366
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work):
Personal name ประภาศรี นันท์นฤมิต.
Title of a work บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 289367
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาศึกษาศาสตร์,
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 266681
740 #0 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม.
740 #0 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title ชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม.
740 #0 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000611231 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000611232 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000611233 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000611234 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000620227 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000620228 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000620229 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000620230 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000629229 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000629230 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000629231 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000629232 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000602229 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000602230 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000602231 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000602232 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000638229 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000638230 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000638231 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000638232 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000520626 2018-09-18 1 2018-09-18 Reserved Book 8-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000520630 2020-11-28 5 2018-09-18 General Book 8-15 1 2020-11-14
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000520627 2020-11-16 2 2018-09-18 General Book 8-15 1 2020-11-14
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000520628 2020-11-14 3 2018-09-18 General Book 8-15 1 2020-11-14
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000520629 2020-07-02 4 2018-09-18 General Book 8-15 2 2019-11-30
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000520623 2019-04-24 3 2018-09-18 General Book 1-7 2 2019-04-23
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000520624 2019-07-12 4 2018-09-18 General Book 1-7 2 2019-07-12
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000520625 2018-09-18 5 2018-09-18 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000520622 2020-09-18 2 2018-09-18 General Book 1-7 3 2020-09-18
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-09-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000520621 2019-05-01 1 2018-09-18 Reserved Book 1-7 1 2019-05-01
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000647274 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000647275 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000647276 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000647277 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000656239 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000656240 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000656241 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000656242 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000665234 2020-09-05 1 2020-08-06 General Book 1-7 1 2020-09-05
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000665235 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000665236 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000665237 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000674234 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000674235 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000674236 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000674233 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000683233 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21329 T 1000683232 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000683234 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21329 T 1000683235 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter