เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = (Record no. 151364)

000 -LEADER
fixed length control field 08654aam a2200505 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000169236
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170320s2016 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161612115 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161612122 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201704271339
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
Level of effort used to assign subject headings 201704271153
Level of effort used to assign classification cat01
-- 201703201033
-- acqkkan
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 60434 (20603105) T 2559
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ =
Remainder of title Research methodology and information technology for economic studies /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Research methodology and information technology for economic studies
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2559.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((10), 501 ; (11), 469 หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 27 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย /
Statement of responsibility จรินทร์ เทศวานิช -- หน่วยที่ 2.
Title การกำหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย /
Statement of responsibility สมบัติ พันธวิศิษฏ์ -- หน่วยที่ 3.
Title การทบทวนวรรณกรรม /
Statement of responsibility อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ -- หน่วยที่ 4.
Title การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /
Statement of responsibility ณัฏฐพร พิมพายน, เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์ -- หน่วยที่ 5.
Title การออกแบบการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย /
Statement of responsibility รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ -- หน่วยที่ 6.
Title ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง /
Statement of responsibility รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ -- หน่วยที่ 7.
Title การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ /
Statement of responsibility สมถวิล วิจิตรวรรณา, สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 8.
Title การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย /
Statement of responsibility สมถวิล วิจิตรวรรณา -- หน่วยที่ 9.
Title การประมวลผล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล /
Statement of responsibility อรรฆย์คณา แย้มนวล -- หน่วยที่ 10.
Title การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย /
Statement of responsibility จรินทร์ เทศวานิช -- หน่วยที่ 11.
Title เทคโนโลยีบิ๊กดาตาสำหรับเศรษฐศาสตร์ /
Statement of responsibility ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน -- หน่วยที่ 12.
Title การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ /
Statement of responsibility ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์ -- หน่วยที่ 13.
Title การแสวงหาข้อมูลและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ /
Statement of responsibility อรรฆย์คณา แย้มนวล -- หน่วยที่ 14.
Title กรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ I /
Statement of responsibility อรรฆย์คณา แย้มนวล -- หน่วยที่ 15.
Title กรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ II /
Statement of responsibility มนูญ โต๊ะยามา.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เศรษฐศาสตร์
General subdivision วิจัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เศรษฐศาสตร์
General subdivision เทคโนโลยีสารสนเทศ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จรินทร์ เทศวานิช.
Title of a work แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย.
9 (RLIN) 259892
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมบัติ พันธวิศิษฏ์.
Title of a work การกำหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย.
9 (RLIN) 155908
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรม.
9 (RLIN) 119008
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ณัฏฐพร พิมพายน.
Title of a work การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
9 (RLIN) 155909
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์.
Title of a work การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
9 (RLIN) 155910
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์.
Title of a work การออกแบบการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย.
9 (RLIN) 259893
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์.
Title of a work ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง.
9 (RLIN) 259894
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมถวิล วิจิตรวรรณา.
Title of a work การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ.
9 (RLIN) 155913
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.
Title of a work การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ.
9 (RLIN) 259895
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมถวิล วิจิตรวรรณา.
Title of a work การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย.
9 (RLIN) 155914
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรรฆย์คณา แย้มนวล.
Title of a work การประมวลผล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล.
9 (RLIN) 155915
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จรินทร์ เทศวานิช.
Title of a work การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย.
9 (RLIN) 155916
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน.
Title of a work เทคโนโลยีบิ๊กดาตาสำหรับเศรษฐศาสตร์.
9 (RLIN) 259896
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์.
Title of a work การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์.
9 (RLIN) 259897
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรรฆย์คณา แย้มนวล.
Title of a work การแสวงหาข้อมูลและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์.
9 (RLIN) 259898
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรรฆย์คณา แย้มนวล.
Title of a work กรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ I.
9 (RLIN) 259899
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มนูญ โต๊ะยามา.
Title of a work กรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ II.
9 (RLIN) 259900
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 33425
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out Checked out
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519771 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 8-15        
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519768 2020-07-17 3 2018-07-23 General Book 1-7 3 2 2020-04-08  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519769 2020-03-16 4 2018-07-23 General Book 1-7 1 1 2020-01-27  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519767 2020-06-04 2 2018-07-23 General Book 1-7 1   2020-04-20  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519770 2020-05-05 5 2018-07-23 General Book 1-7 2 3 2020-04-15  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519775 2020-10-27 5 2018-07-23 General Book 8-15 3 6 2020-10-27 2020-12-23
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519773 2019-06-26 3 2018-07-23 General Book 8-15 1 2 2019-05-27  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519774 2020-06-15 4 2018-07-23 General Book 8-15 2 5 2020-03-13  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519772 2019-09-03 2 2018-07-23 General Book 8-15 2 3 2019-05-03  
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 1.00 STOU 60434 (20603105) T 2559 1000519766 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-7        
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter