เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = (Record no. 150070)

000 -LEADER
fixed length control field 09405aam a2200505 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000167931
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 161230s2016 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161611408 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161611415 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201702061157
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
-- 201612301423
-- acqkkan
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 93434 T 2559
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ =
Remainder of title Information systems and research for animal production management /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Information systems and research for animal production management
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2559.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((11), [312] ; (11), [297] หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility วรินธร มณีรัตน์ -- หน่วยที่ 2.
Title สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ -- หน่วยที่ 3.
Title การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility อรรณพ สุริยสมบูรณ์ -- หน่วยที่ 4.
Title แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility กณพ สูจิฆระ -- หน่วยที่ 5.
Title กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility วรินธร มณีรัตน์ -- หน่วยที่ 6.
Title สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility วุฒิพงษ์ อินทรธรรม -- หน่วยที่ 7.
Title สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ -- หน่วยที่ 8.
Title การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility จิตติมา กันตนามัลลกุล.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 9.
Title การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility ศศิธร บัวทอง -- หน่วยที่ 10.
Title การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย /
Statement of responsibility มณฑิชา พุทซาคำ, ปิลันธนา แป้นปลื้ม -- หน่วยที่ 11.
Title การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว /
Statement of responsibility ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ -- หน่วยที่ 12.
Title การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย /
Statement of responsibility ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ -- หน่วยที่ 13.
Title การวิจัยระบบการทำฟาร์ม /
Statement of responsibility กนก ผลารักษ์, อมรรัตน์ โมฬี -- หน่วยที่ 14.
Title ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ /
Statement of responsibility อรรณพ สุริยสมบูรณ์ -- หน่วยที่ 15.
Title การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ /
Statement of responsibility เกรียงไกร โชประการ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สัตว์
General subdivision การผลิต
-- การจัดการ
-- วิจัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
General subdivision เกษตรกรรม.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรินธร มณีรัตน์.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257519
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.
Title of a work สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257520
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรรณพ สุริยสมบูรณ์.
Title of a work การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257521
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กณพ สูจิฆระ.
Title of a work แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257522
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรินธร มณีรัตน์.
Title of a work กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257523
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วุฒิพงษ์ อินทรธรรม.
Title of a work สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257524
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.
Title of a work สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257525
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จิตติมา กันตนามัลลกุล.
Title of a work การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257526
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศศิธร บัวทอง.
Title of a work การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257527
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มณฑิชา พุทซาคำ.
Title of a work การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย.
9 (RLIN) 257528
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปิลันธนา แป้นปลื้ม.
Title of a work การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย.
9 (RLIN) 257529
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.
Title of a work การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว.
9 (RLIN) 257530
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.
Title of a work การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย.
9 (RLIN) 257531
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กนก ผลารักษ์.
Title of a work การวิจัยระบบการทำฟาร์ม.
9 (RLIN) 257532
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อมรรัตน์ โมฬี.
Title of a work การวิจัยระบบการทำฟาร์ม.
9 (RLIN) 257533
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรรณพ สุริยสมบูรณ์.
Title of a work ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์.
9 (RLIN) 257534
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เกรียงไกร โชประการ.
Title of a work การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.
9 (RLIN) 257535
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
9 (RLIN) 116312
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out Source of classification or shelving scheme Collection code Source of acquisition
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-09-12 264.00 STOU 93434 T 2559 1000610655 2018-09-12 1 2018-09-12 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-09-12 264.00 STOU 93434 T 2559 1000610656 2018-09-12 2 2018-09-12 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-09-12 231.00 STOU 93434 T 2559 1000610657 2018-09-12 1 2018-09-12 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-09-12 231.00 STOU 93434 T 2559 1000610658 2018-09-12 2 2018-09-12 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-09-13 264.00 STOU 93434 T 2559 1000619651 2018-09-13 1 2018-09-13 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-09-13 264.00 STOU 93434 T 2559 1000619652 2018-09-13 2 2018-09-13 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-09-13 231.00 STOU 93434 T 2559 1000619653 2018-09-13 1 2018-09-13 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-09-13 231.00 STOU 93434 T 2559 1000619654 2018-09-13 2 2018-09-13 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-09-12 264.00 STOU 93434 T 2559 1000628653 2018-09-12 1 2018-09-12 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-09-12 264.00 STOU 93434 T 2559 1000628654 2018-09-12 2 2018-09-12 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-09-12 231.00 STOU 93434 T 2559 1000628655 2018-09-12 1 2018-09-12 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-09-12 231.00 STOU 93434 T 2559 1000628656 2018-09-12 2 2018-09-12 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-09-12 264.00 STOU 93434 T 2559 1000601653 2018-09-12 1 2018-09-12 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-09-12 264.00 STOU 93434 T 2559 1000601654 2018-09-12 2 2018-09-12 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-09-12 231.00 STOU 93434 T 2559 1000601655 2018-09-12 1 2018-09-12 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-09-12 231.00 STOU 93434 T 2559 1000601656 2018-09-12 2 2018-09-12 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-09-13 264.00 STOU 93434 T 2559 1000637653 2018-09-13 1 2018-09-13 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-09-13 264.00 STOU 93434 T 2559 1000637654 2018-09-13 2 2018-09-13 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-09-13 231.00 STOU 93434 T 2559 1000637655 2018-09-13 1 2018-09-13 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-09-13 231.00 STOU 93434 T 2559 1000637656 2018-09-13 2 2018-09-13 General Book 9-15       General Collection บริจาค
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519711 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 9-15          
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519708 2020-11-25 3 2018-07-23 General Book 1-8 2 2020-11-12      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519709 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 1-8          
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519707 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8          
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519710 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 1-8          
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519712 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15          
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519713 2020-02-19 3 2018-07-23 General Book 9-15 1 2020-02-13      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519714 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 9-15          
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519715 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 9-15          
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 1.00 STOU 93434 T 2559 1000519706 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-8          
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-09-13 264.00 STOU 93434 T 2559 1000646698 2018-09-13 1 2018-09-13 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-09-13 264.00 STOU 93434 T 2559 1000646699 2018-09-13 2 2018-09-13 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-09-13 231.00 STOU 93434 T 2559 1000646700 2018-09-13 1 2018-09-13 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-09-13 231.00 STOU 93434 T 2559 1000646701 2018-09-13 2 2018-09-13 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-09-14 264.00 STOU 93434 T 2559 1000655655 2018-09-14 1 2018-09-14 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-09-14 264.00 STOU 93434 T 2559 1000655656 2018-09-14 2 2018-09-14 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-09-14 231.00 STOU 93434 T 2559 1000655657 2018-09-14 1 2018-09-14 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-09-14 231.00 STOU 93434 T 2559 1000655658 2018-09-14 2 2018-09-14 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-09-11 264.00 STOU 93434 T 2559 1000664658 2018-09-11 1 2018-09-11 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-09-11 264.00 STOU 93434 T 2559 1000664659 2018-09-11 2 2018-09-11 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-09-11 231.00 STOU 93434 T 2559 1000664660 2018-09-11 1 2018-09-11 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-09-11 231.00 STOU 93434 T 2559 1000664661 2018-09-11 2 2018-09-11 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-09-13 264.00 STOU 93434 T 2559 1000673657 2018-09-13 1 2018-09-13 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-09-13 264.00 STOU 93434 T 2559 1000673658 2018-09-13 2 2018-09-13 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-09-13 231.00 STOU 93434 T 2559 1000673659 2018-09-13 1 2018-09-13 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-09-13 231.00 STOU 93434 T 2559 1000673660 2018-09-13 2 2018-09-13 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-09-14 264.00 STOU 93434 T 2559 1000682650 2018-09-14 1 2018-09-14 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-09-14 264.00 STOU 93434 T 2559 1000682651 2018-09-14 2 2018-09-14 General Book 1-8       General Collection บริจาค
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-09-14 231.00 STOU 93434 T 2559 1000682652 2018-09-14 1 2018-09-14 General Book 9-15       General Collection บริจาค
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-09-14 231.00 STOU 93434 T 2559 1000682653 2018-09-14 2 2018-09-14 General Book 9-15       General Collection บริจาค
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter