เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = (Record no. 150062)

000 -LEADER
fixed length control field 08910nam a2200529 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000167923
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 161229s2016 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161611200 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161611323 (ล.2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161611354 (ล.3)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201701271028
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
Level of effort used to assign subject headings 201612291124
Level of effort used to assign classification acqkkan
-- 201612291044
-- acqkkan
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 16359 T
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน =
Remainder of title Introduction to communication for community /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Introduction to communication for community
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2559.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม ((9), [261] ; (9), [337] ; (9) [302] หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและการสื่อสารชุมชน /
Statement of responsibility พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ -- หน่วยที่ 2.
Title หลักการสื่อสารชุมชนและองค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน /
Statement of responsibility อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล -- หน่วยที่ 3.
Title สื่อชุมชนและประเภทของสื่อชุมชน /
Statement of responsibility ณัฐสุพงศ์ สุขโสต -- หน่วยที่ 4.
Title แนวคิดว่าด้วยชุมชนและความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน /
Statement of responsibility สมสุข หินวิมาน -- หน่วยที่ 5.
Title ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน /
Statement of responsibility กำจร หลุยยะพงศ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 6.
Title การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาการเมืองชุมชน /
Statement of responsibility สมัชชา นิลปัทม์ -- หน่วยที่ 7.
Title การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน /
Statement of responsibility อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ -- หน่วยที่ 8.
Title การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม /
Statement of responsibility สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ -- หน่วยที่ 9.
Title การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสตรีในชุมชน /
Statement of responsibility นันทกา สุธรรมประเสริฐ -- หน่วยที่ 10.
Title การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน /
Statement of responsibility ศศโสฬส จิตรวานิชกุล.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.3 หน่วยที่ 11.
Title การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน /
Statement of responsibility ศุภมณฑา สุภานันท์, ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, และอภินันท์ ธรรมเสนา -- หน่วยที่ 12.
Title ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารชุมชน /
Statement of responsibility ทิพย์พธู กฤษสุนทร -- หน่วยที่ 13.
Title การสื่อสารชุมชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของชุมชน /
Statement of responsibility นิธิดา แสงสิงแก้ว -- หน่วยที่ 14.
Title การกำกับดูแลการสื่อสารชุมชน /
Statement of responsibility ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร -- หน่วยที่ 15.
Title สถานการณ์การสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง /
Statement of responsibility ดวงพร คำนูณวัฒน์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การสื่อสาร.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.
Title of a work แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและการสื่อสารชุมชน.
9 (RLIN) 257458
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.
Title of a work หลักการสื่อสารชุมชนและองค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน.
9 (RLIN) 257459
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.
Title of a work สื่อชุมชนและประเภทของสื่อชุมชน.
9 (RLIN) 257460
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมสุข หินวิมาน.
Title of a work แนวคิดว่าด้วยชุมชนและความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน.
9 (RLIN) 257461
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กำจร หลุยยะพงศ์.
Title of a work ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน.
9 (RLIN) 257462
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมัชชา นิลปัทม์.
Title of a work การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาการเมืองชุมชน.
9 (RLIN) 257463
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.
Title of a work การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.
9 (RLIN) 257464
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.
Title of a work การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม.
9 (RLIN) 257465
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นันทกา สุธรรมประเสริฐ.
Title of a work การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสตรีในชุมชน.
9 (RLIN) 257466
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศศโสฬส จิตรวานิชกุล.
Title of a work การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน.
9 (RLIN) 257467
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศุภมณฑา สุภานันท์.
Title of a work การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน.
9 (RLIN) 257468
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร.
Title of a work การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน.
9 (RLIN) 257469
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อภินันท์ ธรรมเสนา.
Title of a work การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน.
9 (RLIN) 257470
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทิพย์พธู กฤษสุนทร.
Title of a work ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารชุมชน.
9 (RLIN) 257471
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นิธิดา แสงสิงแก้ว.
Title of a work การสื่อสารชุมชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของชุมชน.
9 (RLIN) 257472
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.
Title of a work การกำกับดูแลการสื่อสารชุมชน.
9 (RLIN) 257473
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ดวงพร คำนูณวัฒน์.
Title of a work สถานการณ์การสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง.
9 (RLIN) 257474
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 58746
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000610147 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000610148 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000610152 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000610151 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000610149 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000610150 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000619147 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000619148 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000619143 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000619144 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000619145 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000619146 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000628146 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000628145 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000628148 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000628147 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000628150 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000628149 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000601146 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000601145 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000601148 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000601147 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000601150 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000601149 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000637146 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000637145 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000637148 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000637147 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000637150 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000637149 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519423 2020-10-20 3 2018-07-23 General Book 6-10 2 2 2020-10-12
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519422 2019-10-15 2 2018-07-23 General Book 6-10 3 5 2019-08-09
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 0.00 STOU 16359 T 1000519430 2020-02-07 5 2018-07-23 General Book 11-15 3 1 2020-01-28
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519428 2020-10-20 3 2018-07-23 General Book 11-15 3 2 2020-09-22
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519427 2020-10-20 2 2018-07-23 General Book 11-15 2 1 2020-10-12
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519429 2019-09-27 4 2018-07-23 General Book 11-15 2 5 2019-08-06
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 0.00 STOU 16359 T 1000519417 2019-09-09 2 2018-07-23 General Book 1-5 4 3 2019-07-10
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519418 2019-11-06 3 2018-07-23 General Book 1-5 2 5 2019-07-09
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519419 2019-10-15 4 2018-07-23 General Book 1-5 3 7 2019-08-09
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519420 2019-09-27 5 2018-07-23 General Book 1-5 3 5 2019-08-06
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519424 2019-09-27 4 2018-07-23 General Book 6-10 2 4 2019-08-06
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519425 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 6-10      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519416 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-5      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519421 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 6-10      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 1.00 STOU 16359 T 1000519426 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000646195 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000646194 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000646193 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000646192 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000646191 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000646190 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000655152 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000655151 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000655149 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000655150 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000655148 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000655147 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000664154 2020-03-07 1 2018-07-23 General Book 11-15 1 1 2020-02-17
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000664153 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000664152 2020-03-07 1 2018-07-23 General Book 6-10 1 1 2020-02-17
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000664151 2020-03-07 2 2018-07-23 General Book 1-5 2 1 2020-02-17
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000664150 2019-01-04 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 0.00 STOU 16359 T 1000673152 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000673151 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000673150 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000673149 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000673154 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000673153 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000682150 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000682153 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000682152 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000682149 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000682148 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 150.00 STOU 16359 T 1000682151 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter