รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนสำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี = (Record no. 147741)

000 -LEADER
fixed length control field 05164nam a2200253 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000165591
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160412s2015 th bt 000 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201609211502
Level of effort used to assign nonsubject heading access points catdrad
Level of effort used to assign subject headings 201606291333
Level of effort used to assign classification catdrad
-- 201604120824
-- acqanis
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number LB1028
Item number ส63 2558
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สาธิต วิมลคุณารักษ์.
9 (RLIN) 286287
245 10 - TITLE STATEMENT
Title รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนสำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี =
Remainder of title The development of distance training packages on instructional video production for elementary school teachers under the Office of Nonthaburi Elementary Educational Service Area /
Statement of responsibility, etc. สาธิต วิมลคุณารักษ์.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนสำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Development of distance training packages on instructional video production for elementary school teachers under the Office of Nonthaburi Elementary Educational Service Area
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. [นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2558]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 87 แผ่น ;
Dimensions 30 ซม. +
Accompanying material ซีดีรอม 1 แผ่น (4/3 นิ้ว)
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ 50-51.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้รับการอบรมที่เรียนด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล และ (3) ศึกษาความก้าวหน้าของผู้รับการอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จำนวน 40 คน ที่ปฏิบัติงานสอนในปีการศึกษา 2557 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนมีจำนวน 3 หน่วย หน่วยที่ 1 สามัญทัศน์การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอน หน่วยที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) แบบทดสอบความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนทั้ง 3 หน่วย มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 82.50/80.00 81.27/81.00 และ 80.00/81.38 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) ผู้รับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนอยู่ในระดับมาก.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สื่อการสอน
General subdivision การศึกษาการใช้.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาทางไกล
General subdivision การสอนด้วยสื่อ.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Source of classification or shelving scheme
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Distance Collection 2018-07-23 1.00 LB1028 ส63 2558 1000512199 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 LB1028 ส63 2558 1000512200 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 LB1028 ส63 2558 1000512201 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book  
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter