ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ = (Record no. 146541)

000 -LEADER
fixed length control field 09329aam a2200541 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000164390
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160307s2015 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161609573 (ล.2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161609214 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161609696 (ล.3)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201607071005
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
-- 201603071427
-- acqkcha
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 92713 GT
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ =
Remainder of title Statistics and research in cooperatives /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Statistics and research in cooperatives
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2558.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 2.
Title การออกแบบการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 3.
Title การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 4.
Title การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ -- หน่วยที่ 5.
Title สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 6.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพารามิเตอร์เพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- หน่วยที่ 7.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินอนพาราเมตริกเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 8.
Title การเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 9.
Title การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility รจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา) -- หน่วยที่ 10.
Title การเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.3 หน่วยที่ 11.
Title การนำเสนอและเผยแพร่การวิจัยสหกรณ์ /
Statement of responsibility ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ -- หน่วยที่ 12.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility บำเพ็ญ เขียวหวาน, ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 13.
Title กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการตลาดและการผลิต /
Statement of responsibility เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 14.
Title กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ /
Statement of responsibility วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ -- หน่วยที่ 15.
Title กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบัญชีและการเงิน /
Statement of responsibility วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สหกรณ์
General subdivision วิจัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สหกรณ์
General subdivision ระเบียบวิธีทางสถิติ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เชาว์ โรจนแสง.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251684
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เชาว์ โรจนแสง.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251685
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ส่งเสริม หอมกลิ่น.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์
9 (RLIN) 251686
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.
Title of a work การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251687
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.
Title of a work สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251688
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพารามิเตอร์เพื่อการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251689
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศศิธร ชุตินันทกุล.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินอนพาราเมตริกเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251690
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริลักษณ์ นามวงศ์.
Title of a work การเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251691
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา).
Title of a work การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251692
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.
Title of a work การเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251693
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.
Title of a work การนำเสนอและเผยแพร่การวิจัยสหกรณ์.
9 (RLIN) 251694
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บำเพ็ญ เขียวหวาน.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251695
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริลักษณ์ นามวงศ์.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 251696
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เชาว์ โรจนแสง.
Title of a work กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการตลาดและการผลิต.
9 (RLIN) 251697
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วินัย กสิรักษ์.
Title of a work กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์.
9 (RLIN) 251698
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
Title of a work กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์.
9 (RLIN) 251699
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วินัย กสิรักษ์.
Title of a work กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบัญชีและการเงิน.
9 (RLIN) 251700
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
Title of a work กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบัญชีและการเงิน.
9 (RLIN) 251701
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
-- บัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 236317
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000610210 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000610211 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000610212 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000610213 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000610216 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000610214 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000619207 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000619208 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000619211 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000619212 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000619210 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000619209 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000628214 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000628213 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000628210 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000628209 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000628212 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000628211 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000601214 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000601213 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000601210 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000601209 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000601212 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000601211 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000637214 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000637213 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000637212 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000637211 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000637210 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000637209 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518908 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518907 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518909 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518910 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518904 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518905 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518903 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518902 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 210.00 STOU 92713 GT 1000518915 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 210.00 STOU 92713 GT 1000518914 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 210.00 STOU 92713 GT 1000518913 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 210.00 STOU 92713 GT 1000518912 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518906 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 6-10
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000518901 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-5
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 210.00 STOU 92713 GT 1000518911 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 11-15
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000646259 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000646258 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000646257 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000646256 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000646255 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000646254 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000655216 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000655215 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000655214 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000655213 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000655212 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000655211 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000664215 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000664214 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000664217 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000664216 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000664219 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000664218 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000673216 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000673215 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000673214 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000673213 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000673218 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000673217 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000682214 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000682213 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000682212 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000682217 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000682216 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 92713 GT 1000682215 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter