การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน = (Record no. 145749)

000 -LEADER
fixed length control field 06417nam a2200265 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000161454
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160114s2015 th bt 000 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201603161603
Level of effort used to assign nonsubject heading access points catdrad
Level of effort used to assign subject headings 201603091559
Level of effort used to assign classification catdrad
Level of effort used to assign subject headings 201601141440
Level of effort used to assign classification acqanis
Level of effort used to assign subject headings 201601141439
Level of effort used to assign classification acqanis
-- 201601141438
-- acqanis
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number H62.5
Item number ส43 2558
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมถวิล วิจิตรวรรณา.
9 (RLIN) 282677
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน =
Remainder of title Development of a Distance Training Package on Data Analysis and Research Presentation on method of Classroom Research /
Statement of responsibility, etc. ผู้วิจัย, สมถวิล วิจิตรวรรณา, รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ และสุนิสา จุ้ยม่วงศรี.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Development of a distance training package on data analysis and research presentation on method of classroom research
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. [นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช],
Date of publication, distribution, etc. 2558.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 74 หน้า ;
Dimensions 29 ซม. +
Accompanying material ซีดีรอม 1 แผ่น (4 3/4 นิ้ว)
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: หน้า [43]-44.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. วัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดอบรมทางไกลเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน 2) เพื่อประเมินความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมมางไกล คณะผู้วิจัยได้จัดทำเอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลงานวิจัยการเรียนการสอน จำนวน 5 หน่วย ดังนี้ 1) การเลือกใช้สถิติและการเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 2) การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 5) การนำเสนอผลการวิจัย ชุดการฝึกอบรม โครงสร้างแต่ละหน่วยประกอบด้วยแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน เอกสารเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกปฏิบัติประจำหน่วย คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ จัดส่งชุดการสอนทางไกลไปให้ผู้สมัครเข้าอบรมจำนวน 35 คน ศึกษาล่วงหน้าและการอบรมสรุปความรู้ การนำเสนอและการวิพากษ์งาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าขนาดอิทธิพล ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลที่สร้างขึ้นมีคุณภาพของชุดฝึกอบรมที่ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังการอบรม มีความแตกต่างกันในระดับมาก คือมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size)เท่ากับ 1.14 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในชุดฝึดอบรมทางไกลเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอนภาพรวมและทุกรายการในระดับมากที่สุด.
536 ## - FUNDING INFORMATION NOTE
Text of note งานวิจัยนี้ได้รับทุนบริการวิชาการแก่สังคม (อิงการวิจัย) ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิจัย
General subdivision การประมวลผลข้อมูล
-- กิจกรรมการเรียนการสอน.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.
9 (RLIN) 90973
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.
9 (RLIN) 90940
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Source of classification or shelving scheme Collection code Source of acquisition
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 1.00 H62.5 ส43 2558 1000431276 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-10-18 1.00 H62.5 ส43 2558 1000439467 2018-10-18 1 2018-10-18 General Book   General Collection บริจาค
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 H62.5 ส43 2558 1000510015 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter