เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร = (Record no. 140762)

000 -LEADER
fixed length control field 10283aam a2200529 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000155004
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 141124s2012 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165058285 (ล.2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165057936 (ล.1)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201412171028
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
-- 201411241328
-- catkcha
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 91414 T
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร =
Remainder of title Research in agricultural extension /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Research in agricultural extension
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2555.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
500 ## - GENERAL NOTE
General note ฉบับปีพิมพ์ 2526 ใช้ชื่อว่า "เอกสารการสอนชุดวิชาส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ = Comparative in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ -- หน่วยที่ 2.
Title กระบวนการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility จินดา ขลิบทอง -- หน่วยที่ 3.
Title การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility ภรณี ต่างวิวัฒน์ -- หน่วยที่ 4.
Title การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility พรทิพย์ อุดมสิน -- หน่วยที่ 5.
Title การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, พรทิพย์ อุดมสิน -- หน่วยที่ 6.
Title ข้อมูลและเครื่องมือวิจัยการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ -- หน่วยที่ 7.
Title ประชาชน กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility พรชุลีย์ นิลวิเศษ -- หน่วยที่ 8.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ /
Statement of responsibility สุภมาส อังศุโชติ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 9.
Title การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility สุนันทา สมพงษ์, บำเพ็ญ เขียวหวาน, พรทิพย์ อุดมสิน -- หน่วยที่ 10.
Title การวิจัยเชิงสำรวจในงานส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม -- หน่วยที่ 11.
Title การวิจัยเชิงทดลองในงานส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility รุจ ศิริสัญลักษณ์ -- หน่วยที่ 12.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพในงานส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility บำเพ็ญ เขียวหวาน -- หน่วยที่ 13.
Title การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการในงานส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ -- หน่วยที่ 14.
Title การวิจัยการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility ดิเรก ฤกษ์หร่าย -- หน่วยที่ 15.
Title การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร /
Statement of responsibility สุกัญญา อธิปอนันต์, สำราญ สาราบรรณ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การส่งเสริมการเกษตร
General subdivision วิจัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241484
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จินดา ขลิบทอง.
Title of a work กระบวนการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241485
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ภรณี ต่างวิวัฒน์.
Title of a work การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241486
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ อุดมสิน.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241487
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.
Title of a work การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241488
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ อุดมสิน.
Title of a work การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241489
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.
Title of a work ข้อมูลและเครื่องมือวิจัยการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241490
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรชุลีย์ นิลวิเศษ.
Title of a work ประชาชน กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241491
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุภมาส อังศุโชติ.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์.
9 (RLIN) 241492
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุนันทา สมพงษ์.
Title of a work การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241493
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บำเพ็ญ เขียวหวาน.
Title of a work การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241494
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ อุดมสิน.
Title of a work การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241495
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.
Title of a work การวิจัยเชิงสำรวจในงานส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241496
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รุจ ศิริสัญลักษณ์.
Title of a work การวิจัยเชิงทดลองในงานส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241497
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บำเพ็ญ เขียวหวาน.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพในงานส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241498
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.
Title of a work การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการในงานส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241499
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ดิเรก ฤกษ์หร่าย.
Title of a work การวิจัยการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241500
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุกัญญา อธิปอนันต์.
Title of a work การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241501
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สำราญ สาราบรรณ์.
Title of a work การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร.
9 (RLIN) 241502
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
9 (RLIN) 116312
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 231.00 STOU 91414 T 1000503636 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 91414 T 1000503632 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 91414 T 1000503633 2020-02-26 3 2018-07-23 General Book 1-8 1 2 2019-12-09
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 91414 T 1000503634 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 91414 T 1000503635 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 91414 T 1000503637 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 91414 T 1000503638 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 91414 T 1000503639 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 91414 T 1000503640 2019-03-19 5 2018-07-23 General Book 9-15 1 1 2019-01-31
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 264.00 STOU 91414 T 1000503631 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-8      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter