รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครองเรื่องกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = (Record no. 140111)

000 -LEADER
fixed length control field 05876aam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000154353
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140906s2013 th bt 000 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201409221559
Level of effort used to assign nonsubject heading access points catupat
-- 201409061038
-- catupat
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number LC5808.T5S9
Item number จ46ร6 2556
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.
9 (RLIN) 196396
245 10 - TITLE STATEMENT
Title รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครองเรื่องกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =
Remainder of title Development of distance training packages for teachers and parents on physical education activities for enhancing attention span and communication abilities of children with short attention span in Bangkok metropolis and Vicinity /
Statement of responsibility, etc. โดย จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครองเรื่องกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Development of distance training packages for teachers and parents on physical education activities for enhancing attention span and communication abilities of children with short attention span in Bangkok metropolis and Vicinity
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2556.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 66 แผ่น ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ 56-60.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครองเรื่องกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนทางไกลมีต่อผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจ และความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมพลศึกษาแก่เด็กสมาธิสั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครูและผู้ปกครองของนักเรียนออทิสติก จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั้ยประกอบด้วย ชุดฝึกอบรม แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ใช้ค่ามัธยฐาน พิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัญญลักษณ์ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครอง มีประสิทธิภาพ 80.00 / 81.13 2. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมพบว่า ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด.
536 ## - FUNDING INFORMATION NOTE
Text of note การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555)
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ความบกพร่องทางสติปัญญา
General subdivision การศึกษาและการสอน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาทางไกล
General subdivision การสอนด้วยสื่อ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การสอนด้วยสื่อ
General subdivision การฝึกอบรม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาทางไกล
General subdivision กิจกรรมการเรียนการสอน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เด็กสมาธิสั้น.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Source of classification or shelving scheme Total Checkouts Date last checked out
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI Distance Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 จ46ร6 2556 1000502917 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI Distance Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 จ46ร6 2556 1000502915 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 จ46ร6 2556 1000502916 2018-10-18 2 2018-07-23 General Book   1 2018-10-02
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter