รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = (Record no. 139281)

000 -LEADER
fixed length control field 04675aam a2200265 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000153523
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140718s2012 th bt 000 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201408141033
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
Level of effort used to assign subject headings 201408140917
Level of effort used to assign classification cat01
-- 201407181434
-- cat01
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number LC5808.T5S9
Item number ว46 2555
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรางคณา โตโพธิ์ไทย.
9 (RLIN) 283300
245 10 - TITLE STATEMENT
Title รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 =
Remainder of title A development of distance training packages production on learning material for teachers in Nonthaburi Educational Service Areas I /
Statement of responsibility, etc. ผู้วิจัย, วรางคณา โตโพธิ์ไทย และวาสนา ทวีกุลทรัพย์.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Development of distance training packages production on learning material for teachers in Nonthaburi Educational Service Areas I
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. [นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2555]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent ก-ฉ, 239 แผ่น ;
Dimensions 29 ซม.
500 ## - GENERAL NOTE
General note งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2555.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [53]
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความต้องการของครูเกี่ยวกับการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 2.พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้รับการอบรมที่เรียนด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียน และ 4.ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับการอบรมที่เรียนด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1.ครูต้องการชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนในระดับมาก 2.ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนที่ผลิตขึ้นทั้งสามหน่วยมีประสิทธิภาพดังนี้ 80.24/80.97 81.70/81.95 และ 81.95/82.20 ตามลำดับ 3.ผู้รับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4.ผู้รับการอบรมมีความเห็นเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกลว่ามีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้รับการอบรมในระดับมาก.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาทางไกล
General subdivision การสอนด้วยสื่อ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ครู
General subdivision การศึกษาและการสอน.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
9 (RLIN) 66678
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 ว46 2555 1000501936 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book
        Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI Distance Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 ว46 2555 1000501937 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book
        Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI Distance Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 ว46 2555 1000501935 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter