ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = (Record no. 138318)

000 -LEADER
fixed length control field 11299aam a2200589 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000152559
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140604s20132014th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161604608 (ล.2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161604554 (ล.1)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201407090913
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
-- 201406041453
-- catkcha
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 92423 CCT 2556
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ =
Remainder of title Research methodology in cooperatives /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Research methodology in cooperatives
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2556-2557.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility วรชัย สิงหฤกษ์ -- หน่วยที่ 2.
Title ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility โอภาวดี เข็มทอง, ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 3.
Title การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility ส่งเสริม หอมกลิ่น, วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 4.
Title การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 5.
Title ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 6.
Title การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 7.
Title การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 8.
Title สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- หน่วยที่ 9.
Title การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 10.
Title การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11.
Title การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility กฤษฎา ประศาสนวุฒิ, ส่งเสริม หอมกลิ่น, ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 12.
Title การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ /
Statement of responsibility ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร -- หน่วยที่ 13.
Title กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ /
Statement of responsibility ส่งเสริม หอมกลิ่น, เชิดชัย พรหมแก้ว -- หน่วยที่ 14.
Title กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ /
Statement of responsibility ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 15.
Title สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ /
Statement of responsibility วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สหกรณ์
General subdivision วิจัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สหกรณ์
General subdivision ระเบียบวิธีทางสถิติ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรชัย สิงหฤกษ์.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237599
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name โอภาวดี เข็มทอง.
Title of a work ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 140686
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริลักษณ์ นามวงศ์.
Title of a work ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237600
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ส่งเสริม หอมกลิ่น.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237601
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิลาวัลย์ ศิลปศร.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237602
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิลาวัลย์ ศิลปศร.
Title of a work การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์
9 (RLIN) 237603
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.
Title of a work ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237604
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศศิธร ชุตินันทกุล.
Title of a work การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237605
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.
Title of a work การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237606
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.
Title of a work การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237607
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.
Title of a work สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237608
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สรชัย พิศาลบุตร.
Title of a work การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237609
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปิยะดา พิศาลบุตร.
Title of a work การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237610
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สรชัย พิศาลบุตร.
Title of a work การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237611
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปิยะดา พิศาลบุตร.
Title of a work การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237612
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.
Title of a work การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237613
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ส่งเสริม หอมกลิ่น.
Title of a work การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237614
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศศิธร ชุตินันทกุล.
Title of a work การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237615
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร.
Title of a work การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์.
9 (RLIN) 237616
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ส่งเสริม หอมกลิ่น.
Title of a work กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้.
9 (RLIN) 237617
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เชิดชัย พรหมแก้ว.
Title of a work กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้.
9 (RLIN) 237618
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ส่งเสริม หอมกลิ่น.
Title of a work กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้.
9 (RLIN) 237619
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วินัย กสิรักษ์.
Title of a work สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์.
9 (RLIN) 237620
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
Title of a work สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์.
9 (RLIN) 237621
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
9 (RLIN) 116312
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out Total Renewals
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000610336 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000610335 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000610338 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000610337 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000619332 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000619331 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000619334 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000619333 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000628334 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000628333 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000628336 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000628335 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000601336 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000601335 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000601334 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000601333 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000637336 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000637335 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000637334 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000637333 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750162 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750163 2019-12-19 3 2018-07-23 General Book 1-7 1 2019-12-18  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750164 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750165 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750167 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750168 2019-09-05 3 2018-07-23 General Book 8-15 1 2019-07-10 1
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750169 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750170 2019-12-19 5 2018-07-23 General Book 8-15 2 2019-12-18 1
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750161 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-7      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1001750166 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 8-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 92423 CCT 2556 1000646381 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 92423 CCT 2556 1000646380 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 92423 CCT 2556 1000646379 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 92423 CCT 2556 1000646378 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000655336 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000655335 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 92423 CCT 2556 1000655337 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 92423 CCT 2556 1000655338 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000664339 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000664338 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000664341 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000664340 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000673338 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 92423 CCT 2556 1000673337 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000673340 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 92423 CCT 2556 1000673339 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 92423 CCT 2556 1000682338 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 92423 CCT 2556 1000682337 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 92423 CCT 2556 1000682336 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 92423 CCT 2556 1000682339 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter