ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = (Record no. 138098)

000 -LEADER
fixed length control field 06810aam a2200481 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000152339
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140521s2013 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161603144 (ล.2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161603151 (ล.1)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201406160928
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
-- 201405210844
-- catkcha
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 15712 GT 2556
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ =
Remainder of title Research and applied statistics in communication arts /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Research and applied statistics in communication arts
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2556.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information เล่ม 1. หน่วยที่ 1.
Title ปรัชญาของการวิจัย /
Statement of responsibility ธนวดี บุญลือ -- หน่วยที่ 2.
Title กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility บุญเลิศ ศุภดิลก -- หน่วยที่ 3.
Title การออกแบบการวิจัย /
Statement of responsibility จันทนา ทองประยูร -- หน่วยที่ 4.
Title ตัวแปร การวัด และเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ /
Statement of responsibility จันทนา ทองประยูร -- หน่วยที่ 5.
Title การเลือกตัวอย่าง /
Statement of responsibility ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 6.
Title การวิจัยเชิงสำรวจ /
Statement of responsibility อรสา ปานขาว -- หน่วยที่ 7.
Title การวิจัยเชิงทดลอง /
Statement of responsibility จันทนา ทองประยูร -- หน่วยที่ 8.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา /
Statement of responsibility ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information เล่ม 2. หน่วยที่ 9.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง /
Statement of responsibility บุญศรี พรหมมาพันธุ์ -- หน่วยที่ 10.
Title การวิจัยเอกสาร /
Statement of responsibility พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 11.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพ /
Statement of responsibility พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 12.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ /
Statement of responsibility พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 13.
Title การวิจัยเชิงประเมินทางนิเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 14.
Title การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย /
Statement of responsibility พรทิพย์ พิมลสินธุ์ -- หน่วยที่ 15.
Title กรณีศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน /
Statement of responsibility มาลี บุญศิริพันธ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element นิเทศศาสตร์
General subdivision วิจัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element นิเทศศาสตร์
General subdivision ระเบียบวิธีทางสถิติ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธนวดี บุญลือ.
Title of a work ปรัชญาของการวิจัย.
9 (RLIN) 237287
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญเลิศ ศุภดิลก.
Title of a work กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 141202
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทนา ทองประยูร.
Title of a work การออกแบบการวิจัย.
9 (RLIN) 237288
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทนา ทองประยูร.
Title of a work ตัวแปร การวัด และเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 237289
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.
Title of a work การเลือกตัวอย่าง.
9 (RLIN) 237290
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรสา ปานขาว.
Title of a work การวิจัยเชิงสำรวจ.
9 (RLIN) 141205
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทนา ทองประยูร.
Title of a work การวิจัยเชิงทดลอง.
9 (RLIN) 141206
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา.
9 (RLIN) 237291
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญศรี พรหมมาพันธุ์.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง.
9 (RLIN) 237292
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ ดีสมโชค.
Title of a work การวิจัยเอกสาร.
9 (RLIN) 141208
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ ดีสมโชค.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพ.
9 (RLIN) 144032
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ ดีสมโชค.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ.
9 (RLIN) 150105
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กาญจนา วัธนสุนทร.
Title of a work การวิจัยเชิงประเมินทางนิเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 237293
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ พิมลสินธุ์.
Title of a work การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย.
9 (RLIN) 237294
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มาลี บุญศิริพันธ์.
Title of a work กรณีศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน.
9 (RLIN) 237295
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
-- บัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 141168
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out Total Renewals
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000609618 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000609617 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000609620 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000609619 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000618614 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000618613 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000618616 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000618615 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000627616 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000627615 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000627618 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000627617 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000600618 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000600617 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000600616 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000600615 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000636618 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000636617 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000636616 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000636615 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1001750017 2020-02-06 2 2018-07-23 General Book 1-8 1 2020-02-05  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1001750018 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1001750019 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1001750020 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1001750022 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1001750023 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1001750024 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1001750025 2020-02-06 5 2018-07-23 General Book 9-15 1 2020-02-05  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000188569 2018-07-23 6 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000188568 2018-07-23 6 2018-07-23 General Book 9-15      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1001750016 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-8      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1001750021 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 9-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000645629 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 300.00 STOU 15712 GT 2556 1000645630 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000645631 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000645632 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000654617 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000654619 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000654620 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000654618 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000663621 2019-08-10 2 2018-07-23 General Book 1-8 1 2019-07-25 1
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000663620 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000663623 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000663622 2019-08-10 1 2018-07-23 General Book 9-15 1 2019-07-25 1
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000672622 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000672621 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000672620 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000672619 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000681620 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000681619 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 400.00 STOU 15712 GT 2556 1000681618 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 350.00 STOU 15712 GT 2556 1000681621 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter