หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Record no. 136030)

000 -LEADER
fixed length control field 08468nim a2200481 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000150266
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field sd fsngnn ed
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140218s2013 th nnn g i 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201402191514
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cattbus
-- 201402181404
-- cattbus
099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number av STOU 10161 CDA-T 57/001
245 00 - TITLE STATEMENT
Title หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Medium [sound recording] =
Remainder of title Thai for communication /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Medium [sound recording]
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Thai for communication
Medium [sound recording]
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Medium [sound recording]
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. [2556]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 4 แผ่น (4,021 นาที) :
Other physical details ดิจิตอล ;
Dimensions 4 3/4 นิ้ว.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 1. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.
Title คำนำและสารบัญ
Miscellaneous information (113 นาที) --
Title การสื่อสารด้วยภาษา /
Statement of responsibility สวนิต ยมาภัย
Miscellaneous information (108 นาที) --
Title ความคิดกับภาษา /
Statement of responsibility สวนิต ยมาภัย
Miscellaneous information (104 นาที) --
Title หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร /
Statement of responsibility บุปผา บุญทิพย์
Miscellaneous information (103 นาที) --
Title หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร /
Statement of responsibility บุปผา บุญทิพย์
Miscellaneous information (92 นาที) --
Title การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ /
Statement of responsibility วิพุธ โสภวงศ์
Miscellaneous information (93 นาที) --
Title ปัญหาการใช้ภาษาไทย /
Statement of responsibility พรทิพย์ พุกผาสุข
Miscellaneous information (96 นาที) --
Title การพัฒนาทักษะภาษา /
Statement of responsibility ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
Miscellaneous information (94 นาที).
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 2. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.
Title คำนำและสารบัญ
Miscellaneous information (30 นาที) --
Title การอธิบายและการชี้แจง /
Statement of responsibility ธิดา โมสิกรัตน์, นภาลัย สุวรรณธาดา
Miscellaneous information (77 นาที) --
Title การแสดงความคิดเห็น /
Statement of responsibility ธิดา โมสิกรัตน์
Miscellaneous information (100 นาที) --
Title การเจราจาต่อรอง /
Statement of responsibility ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร
Miscellaneous information (75 นาที) --
Title การปลอบใจ /
Statement of responsibility ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร
Miscellaneous information (71 นาที) --
Title การโน้มน้าวใจ /
Statement of responsibility ธิดา โมสิกรัตน์
Miscellaneous information (75 นาที) --
Title การวางแผนและการนำเสนอ /
Statement of responsibility ปรียา หิรัญประดิษฐ์
Miscellaneous information (85 นาที) --
Title การรายงาน /
Statement of responsibility วิพุธ โสภวงศ์
Miscellaneous information (65 นาที) --
Title หนังสือโต้ตอบ /
Statement of responsibility นภาลัย สุวรรณธาดา
Miscellaneous information (185 นาที).
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 3. ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.
Title คำนำและสารบัญ
Miscellaneous information (30 นาที) --
Title การสื่อสารด้วยภาษา /
Statement of responsibility สวนิต ยมาภัย
Miscellaneous information (206 นาที) --
Title ความคิดกับภาษา /
Statement of responsibility สวนิต ยมาภัย
Miscellaneous information (150 นาที) --
Title หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร /
Statement of responsibility บุปผา บุญทิพย์
Miscellaneous information (140 นาที) --
Title หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร /
Statement of responsibility บุปผา บุญทิพย์
Miscellaneous information (77 นาที) --
Title การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ /
Statement of responsibility วิพุธ โสภวงศ์
Miscellaneous information (166 นาที) --
Title ปัญหาการใช้ภาษาไทย /
Statement of responsibility พรทิพย์ พุกผาสุข
Miscellaneous information (88 นาที) --
Title การพัฒนาทักษะภาษา /
Statement of responsibility ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
Miscellaneous information (420 นาที).
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 4. ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.
Title คำนำและสารบัญ
Miscellaneous information (23 นาที) --
Title การอธิบายและการชี้แจง /
Statement of responsibility ธิดา โมสิกรัตน์, นภาลัย สุวรรณธาดา
Miscellaneous information (157 นาที) --
Title การแสดงความคิดเห็น /
Statement of responsibility ธิดา โมสิกรัตน์
Miscellaneous information (199 นาที) --
Title การเจราจาต่อรอง /
Statement of responsibility ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร
Miscellaneous information (86 นาที) --
Title การปลอบใจ /
Statement of responsibility ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร
Miscellaneous information (102 นาที) --
Title การโน้มน้าวใจ /
Statement of responsibility ธิดา โมสิกรัตน์
Miscellaneous information (147 นาที) --
Title การวางแผนและการนำเสนอ /
Statement of responsibility ปรียา หิรัญประดิษฐ์
Miscellaneous information (184 นาที) --
Title การรายงาน /
Statement of responsibility วิพุธ โสภวงศ์
Miscellaneous information (135 นาที) --
Title หนังสือโต้ตอบ /
Statement of responsibility นภาลัย สุวรรณธาดา
Miscellaneous information (225 นาที).
538 ## - SYSTEM DETAILS NOTE
System details note MP3.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาษาไทย
General subdivision การใช้ภาษา.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การสื่อทางภาษา.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การสื่อสาร.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สวนิต ยมาภัย.
Title of a work การสื่อสารด้วยภาษา.
9 (RLIN) 73031
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สวนิต ยมาภัย.
Title of a work ความคิดกับภาษา.
9 (RLIN) 73033
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุปผา บุญทิพย์.
Title of a work หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร.
9 (RLIN) 143152
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุปผา บุญทิพย์.
Title of a work หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร.
9 (RLIN) 143153
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิพุธ โสภวงศ์.
Title of a work การรับสารอย่างมีวิจารณญาณ.
9 (RLIN) 143154
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ พุกผาสุข.
Title of a work ปัญหาการใช้ภาษาไทย.
9 (RLIN) 143155
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.
Title of a work การพัฒนาทักษะภาษา.
9 (RLIN) 143156
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธิดา โมสิกรัตน์.
Title of a work การอธิบายและการชี้แจง.
9 (RLIN) 143157
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นภาลัย สุวรรณธาดา.
Title of a work การอธิบายและการชี้แจง.
9 (RLIN) 143158
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธิดา โมสิกรัตน์.
Title of a work การแสดงความคิดเห็น.
9 (RLIN) 234258
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์.
Title of a work การเจรจาต่อรอง.
9 (RLIN) 143160
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์.
Title of a work การปลอบใจ.
9 (RLIN) 143161
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธิดา โมสิกรัตน์.
Title of a work การโน้มน้าวใจ.
9 (RLIN) 143162
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปรียา หิรัญประดิษฐ์.
Title of a work การวางแผนและการนำเสนอ.
9 (RLIN) 143163
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิพุธ โสภวงศ์.
Title of a work การรายงาน.
9 (RLIN) 143164
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นภาลัย สุวรรณธาดา.
Title of a work หนังสือโต้ตอบ.
9 (RLIN) 143165
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
9 (RLIN) 277766
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Source of classification or shelving scheme Collection code
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008109389 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008109390 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008109391 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008109392 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008209140 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008209141 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008209142 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008209143 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008308834 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008308835 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008308836 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008308837 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008015434 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008015435 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008015436 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008015437 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008410019 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008410020 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008410021 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008410022 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1007032848 2018-10-12 2 2018-10-12 Audio v.4    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1007032841 2018-10-12 1 2018-10-12 Audio v.1    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1007032842 2018-10-12 1 2018-10-12 Audio v.2    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1007032843 2018-10-12 1 2018-10-12 Audio v.3    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1007032844 2018-10-12 1 2018-10-12 Audio v.4    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1007032845 2018-10-12 2 2018-10-12 Audio v.1    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1007032846 2018-10-12 2 2018-10-12 Audio v.2    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1007032847 2018-10-12 2 2018-10-12 Audio v.3    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008510783 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008510784 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008510785 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008510786 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008609758 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008609759 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008609760 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008609761 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008709376 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008709377 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008709378 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008709379 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008809480 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008809481 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008809482 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008809483 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008908767 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4   Audio
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008908764 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1   Audio
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008908765 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2   Audio
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL Audio 2018-12-04 0.00 av STOU 10161 CDA-T 57/001 1008908766 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3   Audio
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter