เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร = (Record no. 134628)

000 -LEADER
fixed length control field 10162aam a2200553 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000148857
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 131119s2556 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161602437 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161602871 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201311291517
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
Level of effort used to assign subject headings 201311191024
Level of effort used to assign classification acqnamo
-- 201311191021
-- acqnamo
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 94329 T 2556
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร =
Remainder of title Fundamentals of agribusiness /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Fundamentals of agribusiness
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2556.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม (11), [449] ; (10), [465] หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information เล่ม 1. หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร /
Statement of responsibility นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 2.
Title ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร /
Statement of responsibility ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 3.
Title ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ที่ดินและแรงงาน /
Statement of responsibility วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์, มณฑิชา พุทซาคำ, พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 4.
Title ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร /
Statement of responsibility อัจฉรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 5.
Title ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร /
Statement of responsibility โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ -- หน่วยที่ 6.
Title ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร /
Statement of responsibility วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ลัดดา พิศาลบุตร, ภวัต เจียมจิณณวัตร -- หน่วยที่ 7.
Title ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ /
Statement of responsibility โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ -- หน่วยที่ 8.
Title ธุรกิจการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตร /
Statement of responsibility อารีย์ ฉวีวรรณมาศ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information เล่ม 2. หน่วยที่ 9.
Title ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการเกษตร /
Statement of responsibility พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 10.
Title สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร /
Statement of responsibility ปิลันธนา แป้นปลื้ม -- หน่วยที่ 11.
Title ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชไร่นา /
Statement of responsibility นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 12.
Title ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชสวน /
Statement of responsibility วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร, สมบัติ ห.เพียรเจริญ, ราตรี เม่นประเสริฐ -- หน่วยที่ 13.
Title ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ไม้ยืนต้น /
Statement of responsibility วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร, เมทินี ดิลกเลิศรัตน์ -- หน่วยที่ 14.
Title ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ปศุสัตว์ /
Statement of responsibility จิตติมา กันตนามัลลกุล, อัจฉรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 15.
Title ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: สัตว์น้ำ /
Statement of responsibility พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เกษตรกรรม
General subdivision แง่เศรษฐกิจ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นงนุช อังยุรีกุล.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร.
9 (RLIN) 231430
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปริชาติ ดิษฐกิจ.
Title of a work ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร.
9 (RLIN) 231431
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์.
Title of a work ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ที่ดินและแรงงาน.
9 (RLIN) 231432
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มณฑิชา พุทซาคำ.
Title of a work ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ที่ดินและแรงงาน.
9 (RLIN) 231433
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.
Title of a work ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ที่ดินและแรงงาน.
9 (RLIN) 231434
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อัจฉรา โพธิ์ดี.
Title of a work ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร.
9 (RLIN) 143219
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์.
Title of a work ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร.
9 (RLIN) 231435
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.
Title of a work ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร.
9 (RLIN) 231436
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ลัดดา พิศาลบุตร.
Title of a work ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร.
9 (RLIN) 231437
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ภวัต เจียมจิณณวัตร.
Title of a work ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร.
9 (RLIN) 231438
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์.
Title of a work ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ.
9 (RLIN) 231439
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อารีย์ ฉวีวรรณมาศ.
Title of a work ธุรกิจการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตร.
9 (RLIN) 231440
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปิลันธนา แป้นปลื้ม.
Title of a work สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร.
9 (RLIN) 231441
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นงนุช อังยุรีกุล.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชไร่นา.
9 (RLIN) 143233
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชสวน.
9 (RLIN) 231442
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมบัติ ห.เพียรเจริญ.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชสวน.
9 (RLIN) 231443
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ราตรี เม่นประเสริฐ.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชสวน.
9 (RLIN) 231444
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ไม้ยืนต้น.
9 (RLIN) 231445
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เมทินี ดิลกเลิศรัตน์.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ไม้ยืนต้น.
9 (RLIN) 231446
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อัจฉรา โพธิ์ดี.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ปศุสัตว์.
9 (RLIN) 143239
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จิตติมา กันตนามัลลกุล.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ปศุสัตว์.
9 (RLIN) 231447
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์.
Title of a work ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: สัตว์น้ำ.
9 (RLIN) 231448
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
9 (RLIN) 116312
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out Total Renewals Checked out
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000610741 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000610742 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000610743 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000610744 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000619737 2018-12-19 1 2018-12-19 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000619738 2018-12-19 2 2018-12-19 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000619739 2018-12-19 1 2018-12-19 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000619740 2018-12-19 2 2018-12-19 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000628739 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000628740 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000628741 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000628742 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-12-17 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000601739 2018-12-17 1 2018-12-17 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-12-17 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000601740 2018-12-17 2 2018-12-17 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-12-17 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000601741 2018-12-17 1 2018-12-17 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-12-17 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000601742 2018-12-17 2 2018-12-17 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000637739 2018-12-18 1 2018-12-18 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000637740 2018-12-18 2 2018-12-18 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000637741 2018-12-18 1 2018-12-18 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000637742 2018-12-18 2 2018-12-18 General Book 9-15        
      Lib. Use Only Not For Loan General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000196721 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 9-15        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000196717 2019-02-23 2 2018-07-23 General Book 1-8 1 2019-02-21    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000196718 2020-01-10 3 2018-07-23 General Book 1-8 7 2019-10-15 6  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000196719 2019-05-21 4 2018-07-23 General Book 1-8 1 2019-01-29 3  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000196720 2019-10-17 5 2018-07-23 General Book 1-8 3 2019-09-25 1  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000196722 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000196723 2018-11-02 3 2018-07-23 General Book 9-15 1 2018-08-23    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000196724 2020-01-10 4 2018-07-23 General Book 9-15 1 2019-10-15 2  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000196725 2019-02-23 5 2018-07-23 General Book 9-15 1 2019-02-21    
      Lib. Use Only Not For Loan General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000196716 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-8        
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000646784 2018-12-19 1 2018-12-19 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000646785 2020-08-03 2 2018-12-19 General Book 1-8 1 2020-08-03   2020-08-17
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000646786 2020-08-03 1 2018-12-19 General Book 9-15 1 2020-08-03   2020-08-17
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000646787 2018-12-19 2 2018-12-19 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000655749 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000655750 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000655751 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000655752 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000664744 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000664745 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000664746 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000664747 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000673743 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000673744 2019-09-09 2 2018-12-27 General Book 1-8 1 2019-07-25 2  
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000673745 2019-09-09 1 2018-12-27 General Book 9-15 1 2019-07-25 2  
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000673746 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000682742 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 94329 T 2556 1000682743 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 1-8        
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000682744 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 9-15        
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 94329 T 2556 1000682745 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 9-15        
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter