เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = (Record no. 132594)

000 -LEADER
fixed length control field 10438aam a2200565 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000146818
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130803s2013 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161602253 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161602451 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201308161500
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
Level of effort used to assign subject headings 201308031034
Level of effort used to assign classification acqjnat
-- 201308031032
-- acqjnat
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 13203 T 2556
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ =
Remainder of title Introduction to research in information science /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Introduction to research in information science
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2556.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((10), [401] ; (9), [338] หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย /
Statement of responsibility บุญศรี พรหมมาพันธุ์, พรทิพย์ อุดมสิน, สำรวย กมลายุตต์, กาญจนา ใจกว้าง -- หน่วยที่ 2.
Title แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility กฤติกา จิวาลักษณ์, นฤมล ปราชญโยธิน -- หน่วยที่ 3.
Title การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง /
Statement of responsibility พวา พันธุ์เมฆา, ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล -- หน่วยที่ 4.
Title การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 5.
Title เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย /
Statement of responsibility พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 6.
Title สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ -- หน่วยที่ 7.
Title การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ -- หน่วยที่ 8.
Title การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย /
Statement of responsibility สำรวย กมลายุตต์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 9.
Title การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility บุญศรี พรหมมาพันธุ์, กาญจนา ใจกว้าง -- หน่วยที่ 10.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 11.
Title การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility สมสรวง พฤติกุล, ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล -- หน่วยที่ 12.
Title การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ /
Statement of responsibility สำรวย กมลายุตต์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 13.
Title การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 14.
Title การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 15.
Title การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ /
Statement of responsibility ชุติมา สัจจานันท์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สารสนเทศศาสตร์
General subdivision วิจัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญศรี พรหมมาพันธุ์.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย.
9 (RLIN) 228817
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ อุดมสิน.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย.
9 (RLIN) 228818
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สำรวย กมลายุตต์.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย.
9 (RLIN) 228819
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กาญจนา ใจกว้าง.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย.
9 (RLIN) 228820
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กฤติกา จิวาลักษณ์.
Title of a work แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 228821
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นฤมล ปราชญโยธิน.
Title of a work แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 228822
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พวา พันธุ์เมฆา.
Title of a work การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.
9 (RLIN) 228823
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.
Title of a work การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.
9 (RLIN) 228824
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พวา พันธุ์เมฆา.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 135789
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พวา พันธุ์เมฆา.
Title of a work เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย.
9 (RLIN) 228825
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.
Title of a work สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 228826
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.
Title of a work การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 228827
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สำรวย กมลายุตต์.
Title of a work การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย.
9 (RLIN) 228828
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญศรี พรหมมาพันธุ์.
Title of a work การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 141730
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กาญจนา ใจกว้าง.
Title of a work การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 228829
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทิมา เขียวแก้ว.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 220655
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมสรวง พฤติกุล.
Title of a work การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 141731
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.
Title of a work การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 141732
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สำรวย กมลายุตต์.
Title of a work การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ.
9 (RLIN) 228830
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทิมา เขียวแก้ว.
Title of a work การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ.
9 (RLIN) 228831
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุติมา สัจจานันท์.
Title of a work การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 141734
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุติมา สัจจานันท์.
Title of a work การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 228832
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุติมา สัจจานันท์.
Title of a work การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์.
9 (RLIN) 228833
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
9 (RLIN) 277766
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out Total Renewals
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000610665 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000610666 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000610667 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000610668 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000619661 2018-12-19 1 2018-12-19 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000619662 2018-12-19 2 2018-12-19 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000619663 2018-12-19 1 2018-12-19 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000619664 2018-12-19 2 2018-12-19 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-12-21 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000628663 2018-12-21 1 2018-12-21 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-12-21 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000628664 2018-12-21 2 2018-12-21 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-12-21 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000628665 2018-12-21 1 2018-12-21 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-12-21 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000628666 2018-12-21 2 2018-12-21 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000601663 2018-12-18 1 2018-12-18 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000601664 2018-12-18 2 2018-12-18 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000601665 2018-12-18 1 2018-12-18 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000601666 2018-12-18 2 2018-12-18 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000637663 2018-12-18 1 2018-12-18 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000637664 2019-07-25 2 2018-12-18 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000637665 2018-12-18 1 2018-12-18 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-12-18 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000637666 2019-07-25 2 2018-12-18 General Book 9-15      
      Lib. Use Only Not For Loan General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000196471 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 9-15      
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000196467 2019-02-14 2 2018-07-23 General Book 1-8 2 2019-01-22  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000196468 2019-12-06 3 2018-07-23 General Book 1-8 1 2019-11-13  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000196469 2020-02-26 4 2018-07-23 General Book 1-8 2 2019-12-09 3
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000196470 2019-12-09 5 2018-07-23 General Book 1-8 2 2019-11-18 2
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000196472 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000196473 2019-12-09 3 2018-07-23 General Book 9-15 5 2019-11-18 2
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000196474 2019-12-06 4 2018-07-23 General Book 9-15 1 2019-11-13  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000196475 2019-01-31 5 2018-07-23 General Book 9-15 3 2019-01-31 1
      Lib. Use Only Not For Loan General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000196466 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-8      
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000646708 2018-12-19 1 2018-12-19 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000646709 2018-12-19 2 2018-12-19 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000646710 2018-12-19 1 2018-12-19 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-12-19 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000646711 2020-08-28 2 2018-12-19 General Book 9-15 2 2020-07-30  
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000655665 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000655666 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000655667 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000655668 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000664668 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000664669 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000664670 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000664671 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000673667 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000673668 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000673669 2018-12-27 1 2018-12-27 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-12-27 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000673670 2018-12-27 2 2018-12-27 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000682666 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 400.00 STOU 13203 T 2556 1000682667 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 1-8      
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000682668 2018-12-20 1 2018-12-20 General Book 9-15      
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-12-20 จัดซื้อ 350.00 STOU 13203 T 2556 1000682669 2018-12-20 2 2018-12-20 General Book 9-15      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter