ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ = (Record no. 131610)

000 -LEADER
fixed length control field 09073aam a2200565 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000145827
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130703s2013 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161601904 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161602291 (ล.2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161602482 (ล.3)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201307101048
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
-- 201307031048
-- acqjnat
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 51707 GT
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ =
Remainder of title Nursing research, statistics and information technology /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Nursing research, statistics and information technology
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2556.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม ((9), [318] ; (10), [451] ; (10), [353] หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล /
Statement of responsibility วรรณภา ประไพพานิช -- หน่วยที่ 2.
Title ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล /
Statement of responsibility สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 3.
Title การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล /
Statement of responsibility พรศรี ศรีอัษฎาพร, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 4.
Title เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล /
Statement of responsibility นิรัตน์ อิมามี -- หน่วยที่ 5.
Title การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง /
Statement of responsibility วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 6.
Title การวิจัยเชิงปริมาณ /
Statement of responsibility วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร -- หน่วยที่ 7.
Title สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบข้อสมมุติเบื้องต้นของการใช้สถิติ /
Statement of responsibility วงเดือน ปั้นดี -- หน่วยที่ 8.
Title สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล /
Statement of responsibility ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ, ปาริชาติ กู๊ช -- หน่วยที่ 9.
Title สถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล /
Statement of responsibility มุกดา หนุ่ยศรี -- หน่วยที่ 10.
Title สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการถดถอยโลจิสติก /
Statement of responsibility ปาริชาติ กู๊ช.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.3 หน่วยที่ 11.
Title สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ /
Statement of responsibility ปาริชาติ กู๊ช, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย -- หน่วยที่ 12.
Title สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ /
Statement of responsibility วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล -- หน่วยที่ 13.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพ /
Statement of responsibility ศิริพร จิรวัฒน์กุล -- หน่วยที่ 14.
Title การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล /
Statement of responsibility สายพิณ เกษมกิจวัฒนา -- หน่วยที่ 15.
Title การเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล /
Statement of responsibility ศรีนวล สถิตวิทยานันท์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาล
General subdivision วิจัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สถิติ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณภา ประไพพานิช.
Title of a work ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล.
9 (RLIN) 156027
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.
Title of a work ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล.
9 (RLIN) 156028
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรศรี ศรีอัษฎาพร.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล.
9 (RLIN) 156029
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นิรัตน์ อิมามี.
Title of a work เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล.
9 (RLIN) 156031
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.
Title of a work การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง.
9 (RLIN) 156032
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล.
9 (RLIN) 156030
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม.
Title of a work การวิจัยเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 156021
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.
Title of a work การวิจัยเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 227087
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.
Title of a work การวิจัยเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 227088
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วงเดือน ปั้นดี.
Title of a work สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบข้อสมมุติเบื้องต้นของการใช้สถิติ.
9 (RLIN) 156022
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ.
Title of a work สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล.
9 (RLIN) 156023
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปาริชาติ กู๊ช.
Title of a work สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล.
9 (RLIN) 227089
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มุกดา หนุ่ยศรี.
Title of a work สถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล.
9 (RLIN) 227090
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปาริชาติ กู๊ช.
Title of a work สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการถดถอยโลจิสติก.
9 (RLIN) 227091
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปาริชาติ กู๊ช.
Title of a work สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ.
9 (RLIN) 227092
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.
Title of a work สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ.
9 (RLIN) 227093
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.
Title of a work สถิติไม่อิงพารามิเตอร์.
9 (RLIN) 156025
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริพร จิรวัฒน์กุล.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพ.
9 (RLIN) 156034
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สายพิณ เกษมกิจวัฒนา.
Title of a work การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล.
9 (RLIN) 156035
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศรีนวล สถิตวิทยานันท์.
Title of a work การเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล.
9 (RLIN) 227094
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
-- บัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 156037
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out Total Renewals
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000609852 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000609851 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000609850 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000609849 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000609848 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000609847 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000618844 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000618843 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000618848 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000618847 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000618846 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000618845 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000627850 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000627849 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000627846 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000627845 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000627848 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000627847 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000600848 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000600847 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000600845 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000600846 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000600844 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000600843 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000636850 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000636849 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000636846 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000636845 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000636848 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000636847 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196347 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196348 2020-07-17 3 2018-07-23 General Book 1-5 4 2020-07-17  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196349 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196350 2020-11-23 5 2018-07-23 General Book 1-5 1 2020-11-17  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196352 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196353 2019-07-10 3 2018-07-23 General Book 6-10 4 2019-07-09  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196354 2020-11-23 4 2018-07-23 General Book 6-10 1 2020-11-17  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196355 2020-07-17 5 2018-07-23 General Book 6-10 1 2020-07-17  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196357 2020-07-17 2 2018-07-23 General Book 11-15 2 2020-07-17  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196358 2019-08-14 3 2018-07-23 General Book 11-15 1 2019-04-01 3
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196359 2020-11-23 4 2018-07-23 General Book 11-15 1 2020-11-17  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196360 2020-01-29 5 2018-07-23 General Book 11-15 2 2019-11-29 1
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196346 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-5      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196351 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 6-10      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000196356 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000645865 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000645864 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000645863 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000645862 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000645861 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000645860 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000654852 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000654851 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000654850 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000654849 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000654848 2018-07-23 21 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000654847 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000663855 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000663854 2019-06-22 1 2018-07-23 General Book 11-15 2 2019-04-19 3
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000663853 2019-06-29 2 2018-07-23 General Book 6-10 3 2019-06-19 2
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000663852 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000663851 2019-06-22 2 2018-07-23 General Book 1-5 2 2019-04-19 3
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000663850 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000672849 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000672854 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000672853 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000672851 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000672852 2018-07-23 21 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000672850 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000681852 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000681849 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000681848 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000681851 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000681850 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 51707 GT 1000681853 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter