ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = (Record no. 128828)

000 -LEADER
fixed length control field 08260aam a2200565 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000143024
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121212s2011 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165056342 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165056236 (ล.2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165057080 (ล.3)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201212140922
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat01
-- 201212121028
-- acqjnat
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 24725 GT 2554
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา =
Remainder of title Educational research and statistics /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Educational research and statistics
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2554.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(9), [359] ; (9), [334] ; (9), [443] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา /
Statement of responsibility สุภมาส อังศุโชติ -- หน่วยที่ 2.
Title การวิจัยเชิงประเมิน /
Statement of responsibility สุพักตร์ พิบูลย์ -- หน่วยที่ 3.
Title การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง /
Statement of responsibility นงลักษณ์ วิรัชชัย -- หน่วยที่ 4.
Title การออกแบบการวิจัย /
Statement of responsibility สังวรณ์ งัดกระโทก -- หน่วยที่ 5.
Title การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง /
Statement of responsibility วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 6.
Title การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย /
Statement of responsibility รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 7.
Title การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย /
Statement of responsibility สมถวิล วิจิตรวรรณา -- หน่วยที่ 8.
Title การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย /
Statement of responsibility สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ -- หน่วยที่ 9.
Title การเก็บรวบรวมข้อมูล /
Statement of responsibility ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง -- หน่วยที่ 10.
Title สถิติพรรณนา /
Statement of responsibility ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.3 หน่วยที่ 11.
Title สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย /
Statement of responsibility บุญศรี พรหมมาพันธุ์, สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล, นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม -- หน่วยที่ 12.
Title สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ /
Statement of responsibility กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, กานดา พูนลาภทวี -- หน่วยที่ 13.
Title สถิตินันพาราเมตริก /
Statement of responsibility วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 14.
Title การเขียนโครงการวิจัย /
Statement of responsibility กาญจนา วัธนสุนทร, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 15.
Title การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย /
Statement of responsibility เตือนใจ เกตุษา, สมคิด พรมจุ้ย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษา
General subdivision วิจัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สถิติการศึกษา.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุภมาส อังศุโชติ.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา.
9 (RLIN) 220674
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุพักตร์ พิบูลย์.
Title of a work การวิจัยเชิงประเมิน.
9 (RLIN) 100817
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นงลักษณ์ วิรัชชัย.
Title of a work การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.
9 (RLIN) 198906
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สังวรณ์ งัดกระโทก.
Title of a work การออกแบบการวิจัย.
9 (RLIN) 222424
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.
Title of a work การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง.
9 (RLIN) 222425
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.
Title of a work การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย.
9 (RLIN) 222426
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมถวิล วิจิตรวรรณา.
Title of a work การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย.
9 (RLIN) 222427
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.
Title of a work การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย.
9 (RLIN) 222428
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
Title of a work การเก็บรวบรวมข้อมูล.
9 (RLIN) 222429
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.
Title of a work สถิติพรรณนา.
9 (RLIN) 222430
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญศรี พรหมมาพันธุ์.
Title of a work สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย.
9 (RLIN) 222431
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.
Title of a work สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย.
9 (RLIN) 222432
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.
Title of a work สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย.
9 (RLIN) 222433
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.
Title of a work สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์.
9 (RLIN) 222434
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กานดา พูนลาภทวี.
Title of a work สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์.
9 (RLIN) 222435
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.
Title of a work สถิตินันพาราเมตริก.
9 (RLIN) 100816
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กาญจนา วัธนสุนทร.
Title of a work การเขียนโครงการวิจัย.
9 (RLIN) 100820
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.
Title of a work การเขียนโครงการวิจัย.
9 (RLIN) 222436
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เตือนใจ เกตุษา.
Title of a work การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย.
9 (RLIN) 100821
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมคิด พรมจุ้ย.
Title of a work การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย.
9 (RLIN) 222437
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
-- บัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 44110
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000609698 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000609697 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000609696 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000609695 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000609699 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000609700 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000618691 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000618692 2019-08-21 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000618694 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000618693 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000618696 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000618695 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000627698 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000627697 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000627694 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000627693 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000627695 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000627696 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000600696 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000600695 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000600694 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000600693 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 0.00 STOU 24725 GT 2554 1000600698 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000600697 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000636694 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000636693 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000636695 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000636696 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000636698 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000636697 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191752 2019-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5 1 1 2019-06-24
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191753 2021-01-20 3 2018-07-23 General Book 1-5 4 3 2020-11-02
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191754 2019-06-25 4 2018-07-23 General Book 1-5 1   2019-06-05
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191755 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191757 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191758 2020-07-02 3 2018-07-23 General Book 6-10 3 6 2020-03-13
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191759 2019-11-14 4 2018-07-23 General Book 6-10 1 1 2019-10-22
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191760 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191762 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191763 2020-01-17 3 2018-07-23 General Book 11-15 3 4 2019-11-20
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191764 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191765 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 11-15      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191751 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-5      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191756 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 6-10      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000191761 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000645708 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000645707 2019-10-21 1 2018-07-23 General Book 1-5 1   2019-10-07
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000645710 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000645709 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000645712 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000645711 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000654696 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000654695 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000654698 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000654697 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000654700 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000654699 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000663703 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000663702 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000663699 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000663698 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000663701 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000663700 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000672698 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000672697 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000672702 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000672701 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000672700 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000672699 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000681696 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-5      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 50.00 STOU 24725 GT 2554 1000681700 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000681701 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000681699 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000681698 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 6-10      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 250.00 STOU 24725 GT 2554 1000681697 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-5      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter