เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด = (Record no. 125999)

000 -LEADER
fixed length control field 08125aam a2200493 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000140185
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120628s2012 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165058209 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165058278 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208301037
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201207241141
Level of effort used to assign classification cat01
-- 201206281620
-- acqjnat
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 32334 T
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด =
Remainder of title Information system and marketing research /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2555.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(10), [326] ; (10), [369] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล -- หน่วยที่ 2.
Title ระบบบันทึกข้อมูลภายใน /
Statement of responsibility ยุทธนา ธรรมเจริญ -- หน่วยที่ 3.
Title ระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด /
Statement of responsibility เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 4.
Title การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด /
Statement of responsibility ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช, บุญยืน ตันเยียน -- หน่วยที่ 5.
Title เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility สำรวย กมลายุตต์ -- หน่วยที่ 6.
Title การจัดการฐานข้อมูล /
Statement of responsibility รัชฎาพร เลิศโภคานนท์, วิเชียร เลิศโภคานนท์ -- หน่วยที่ 7.
Title การสร้างสารสนเทศเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด /
Statement of responsibility สรชัย พิศาลบุตร.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 8.
Title การออกแบบงานวิจัย /
Statement of responsibility ยุทธนา ธรรมเจริญ -- หน่วยที่ 9.
Title การวิจัยเชิงสำรวจ /
Statement of responsibility ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร -- หน่วยที่ 10.
Title การวิจัยเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลอง /
Statement of responsibility รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 11.
Title การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 12.
Title สถิติเชิงพรรณนาสำหรับการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 13.
Title สถิติเชิงอ้างอิงสำหรับการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 14.
Title การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ /
Statement of responsibility ศิริชัย พงษ์วิชัย -- หน่วยที่ 15.
Title การรายงานและการนำเสนอการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility เสาวภา มีถาวรกุล.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
General subdivision การตลาด.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิจัยการตลาด.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.
Title of a work ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 217292
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ยุทธนา ธรรมเจริญ.
Title of a work ระบบบันทึกข้อมูลภายใน.
9 (RLIN) 217293
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เชาว์ โรจนแสง.
Title of a work ระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด.
9 (RLIN) 217294
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.
Title of a work การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด.
9 (RLIN) 217295
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญยืน ตันเยี่ยน.
Title of a work การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด.
9 (RLIN) 217296
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สำรวย กมลายุตต์.
Title of a work เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 217297
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.
Title of a work การจัดการฐานข้อมูล.
9 (RLIN) 217298
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิเชียร เลิศโภคานนท์.
Title of a work การจัดการฐานข้อมูล.
9 (RLIN) 217299
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สรชัย พิศาลบุตร.
Title of a work การสร้างสารสนเทศเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด.
9 (RLIN) 217300
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ยุทธนา ธรรมเจริญ.
Title of a work การออกแบบงานวิจัย.
9 (RLIN) 217301
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.
Title of a work การวิจัยเชิงสำรวจ.
9 (RLIN) 217302
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.
Title of a work การวิจัยเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลอง.
9 (RLIN) 217303
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.
Title of a work การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 217304
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สรชัย พิศาลบุตร.
Title of a work สถิติเชิงพรรณนาสำหรับการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 217305
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สรชัย พิศาลบุตร.
Title of a work สถิติเชิงอ้างอิงสำหรับการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 217306
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริชัย พงษ์วิชัย.
Title of a work การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์.
9 (RLIN) 124549
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เสาวภา มีถาวรกุล.
Title of a work การรายงานและการนำเสนอการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 217307
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
9 (RLIN) 266914
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Renewals
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 264.00 1 STOU 32334 T 1000188301 2020-03-09 2019-11-29 1 2018-07-23 Reserved Book 8-15  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00   STOU 32334 T 1000188297 2018-07-23   2 2018-07-23 General Book 1-7  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00   STOU 32334 T 1000188298 2018-07-23   3 2018-07-23 General Book 1-7  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 1 STOU 32334 T 1000188299 2019-02-13 2018-11-15 4 2018-07-23 General Book 1-7 2
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 1 STOU 32334 T 1000188300 2020-02-19 2020-02-13 5 2018-07-23 General Book 1-7  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 1 STOU 32334 T 1000188302 2020-02-19 2020-02-13 2 2018-07-23 General Book 8-15  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00   STOU 32334 T 1000188303 2018-07-23   3 2018-07-23 General Book 8-15  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 1 STOU 32334 T 1000188304 2019-02-13 2018-11-15 4 2018-07-23 General Book 8-15 2
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00   STOU 32334 T 1000188305 2018-07-23   5 2018-07-23 General Book 8-15  
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 231.00 1 STOU 32334 T 1000188296 2020-03-09 2019-11-29 1 2018-07-23 Reserved Book 1-7  
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter