เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ = (Record no. 122249)

000 -LEADER
fixed length control field 07249aam a2200481 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000136427
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 111226s2011 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165055185 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165055277 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208300632
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201201181605
Level of effort used to assign classification cat01
-- 201112261035
-- acqjnat
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 32448 T
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ =
Remainder of title Feasibility study and business research /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Feasibility study and business research
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2554.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((9), [268] ; (9), [324] หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1 หน่วยที่ 1.
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ /
Statement of responsibility ฐาปนา ฉิ่นไพศาล -- หน่วยที่ 2.
Title สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ /
Statement of responsibility พรรณงาม อารยวุฒิ -- หน่วยที่ 3.
Title การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ /
Statement of responsibility ดวงกมล วิลาวรรณ -- หน่วยที่ 4.
Title การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด /
Statement of responsibility ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร -- หน่วยที่ 5.
Title การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต /
Statement of responsibility สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 6.
Title การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ /
Statement of responsibility ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ -- หน่วยที่ 7.
Title การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน /
Statement of responsibility ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 8.
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ /
Statement of responsibility สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 9.
Title การวิจัยเชิงสำรวจ /
Statement of responsibility สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 10.
Title การเลือกสิ่งตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ /
Statement of responsibility สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพ /
Statement of responsibility จรีรัตน์ อินทรจำนงค์ -- หน่วยที่ 12.
Title การวิจัยเชิงทดลอง /
Statement of responsibility วินัย รังสินันท์ -- หน่วยที่ 13.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ /
Statement of responsibility รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 14.
Title รายงานการวิจัย /
Statement of responsibility วินัย รังสินันท์ -- หน่วยที่ 15.
Title ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ /
Statement of responsibility จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาความเป็นไปได้.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ธุรกิจ
General subdivision วิจัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ.
9 (RLIN) 211521
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ดวงกมล วิลาวรรณ.
Title of a work การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์.
9 (RLIN) 211522
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร.
Title of a work การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด.
9 (RLIN) 211523
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.
Title of a work การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต.
9 (RLIN) 211524
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.
Title of a work การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ.
9 (RLIN) 211525
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.
Title of a work การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน.
9 (RLIN) 211526
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรรณงาม อารยวุฒิ.
Title of a work สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ.
9 (RLIN) 211527
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สรชัย พิศาลบุตร.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ.
9 (RLIN) 211528
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สรชัย พิศาลบุตร.
Title of a work การวิจัยเชิงสำรวจ.
9 (RLIN) 184162
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สรชัย พิศาลบุตร.
Title of a work การเลือกสิ่งตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ.
9 (RLIN) 211529
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพ.
9 (RLIN) 211530
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วินัย รังสินันท์.
Title of a work การวิจัยเชิงทดลอง.
9 (RLIN) 211531
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ.
9 (RLIN) 211532
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วินัย รังสินันท์.
Title of a work รายงานการวิจัย.
9 (RLIN) 211533
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.
Title of a work ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ.
9 (RLIN) 211534
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
9 (RLIN) 266914
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000609252 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000609251 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000609250 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000609249 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000618246 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000618245 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000618248 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000618247 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000627248 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000627247 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000627250 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000627249 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000600250 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000600249 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000600248 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000600247 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000636249 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000636248 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000636247 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000636250 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000184692 2020-11-04 2 2018-07-23 General Book 1-7 2 2 2020-10-27
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000184693 2020-11-04 3 2018-07-23 General Book 1-7 3   2020-11-03
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000184694 2019-09-10 4 2018-07-23 General Book 1-7 1   2019-09-06
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000184695 2020-11-04 5 2018-07-23 General Book 1-7 3 3 2020-11-02
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000184697 2020-02-27 2 2018-07-23 General Book 8-15 2 2 2020-01-31
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000184698 2020-11-04 3 2018-07-23 General Book 8-15 1 1 2020-11-02
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000184699 2020-11-04 4 2018-07-23 General Book 8-15 4 2 2020-10-27
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000184700 2020-11-04 5 2018-07-23 General Book 8-15 6 2 2020-11-03
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000184691 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-7      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000184696 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 8-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000645263 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000645262 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000645265 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000645264 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000654252 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000654251 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000654250 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000654249 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000663252 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000663251 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000663254 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000663253 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000672254 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000672253 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000672252 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000672251 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000681251 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-7      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000681253 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 32448 T 1000681252 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 8-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 32448 T 1000681250 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-7      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter