เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = (Record no. 119804)

000 -LEADER
fixed length control field 08999aam a2200577 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000133975
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200825155328.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 110712s2011 th a b f000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165054416 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165054478 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208300615
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201107211030
Level of effort used to assign classification cat01
-- 201107121059
-- acqanis
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 13202 T 2554
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 297609
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ =
Remainder of title Communication in information work /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การสื่อสารในงานสารสนเทศ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Communication in information work
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2554.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1. หน่วยที่ 1.
Title การสื่อสารกับงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility จันทิมา เขียวแก้ว, นฤมล รุจิพร -- หน่วยที่ 2.
Title ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility ศลิษา เพชรน้อย -- หน่วยที่ 3.
Title จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility สมร ทองดี -- หน่วยที่ 4.
Title การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 5.
Title ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility อวยพร พานิช, อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต -- หน่วยที่ 6.
Title การสร้างสารในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility สมควร กวียะ, ธนิศ ภู่ศิริ -- หน่วยที่ 7.
Title การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 8.
Title การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, มนวิภา วงรุจิระ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2. หน่วยที่ 9.
Title การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ -- หน่วยที่ 10.
Title การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility บุษบา สุธีธร -- หน่วยที่ 11.
Title เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 12.
Title การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility จันทิมา เขียวแก้ว-- หน่วยที่ 13.
Title การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility รติรัตน์ มหาทรัพย์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 14.
Title การกระจายสารสนเทศ /
Statement of responsibility ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 15.
Title สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ /
Statement of responsibility รติรัตน์ มหาทรัพย์, ศลิษา เพชรน้อย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การสื่อสาร.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทิมา เขียวแก้ว.
Title of a work การสื่อสารกับงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206783
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นฤมล รุจิพร.
Title of a work การสื่อสารกับงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206784
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศลิษา เพชรน้อย.
Title of a work ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206785
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมร ทองดี.
Title of a work จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206786
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทิมา เขียวแก้ว.
Title of a work การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 134898
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อวยพร พานิช.
Title of a work ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206787
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต.
Title of a work ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206788
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธนิศ ภู่ศิริ.
Title of a work การสร้างสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 134900
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.
Title of a work การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206789
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.
Title of a work การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206790
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มนวิภา วงรุจิระ.
Title of a work การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206791
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.
Title of a work การสื่อสารมวลชนในงานสารนิเทศ.
9 (RLIN) 78765
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุษบา สุธีธร.
Title of a work การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206792
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.
Title of a work เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206793
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทิมา เขียวแก้ว.
Title of a work การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206794
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทิมา เขียวแก้ว.
Title of a work การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206795
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.
Title of a work การกระจายสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206796
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศลิษา เพชรน้อย.
Title of a work สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206797
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมควร กวียะ.
Title of a work การสร้างสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206798
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.
Title of a work เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206799
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รติรัตน์ มหาทรัพย์.
Title of a work การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206800
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รติรัตน์ มหาทรัพย์.
Title of a work สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ.
9 (RLIN) 206801
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
9 (RLIN) 277766
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000218386 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000218387 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000218388 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000218389 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000237386 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000237385 2020-05-20 1 2018-07-23 General Book 9-15 1 1 2020-02-28
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000237384 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000237383 2020-05-20 1 2018-07-23 General Book 1-8 3 1 2020-04-15
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000256388 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000256387 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000256386 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000256385 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000399388 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000399387 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000399386 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000399385 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000276388 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000276387 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000276386 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000276385 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000178442 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000178443 2018-11-28 3 2018-07-23 General Book 1-8 1 3 2018-08-24
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000178444 2020-08-13 4 2018-07-23 General Book 1-8 3   2020-08-13
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000178445 2018-07-23 5 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000178447 2018-11-28 2 2018-07-23 General Book 9-15 1 3 2018-08-24
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000178448 2018-07-23 3 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000178449 2018-07-23 4 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000178450 2020-08-11 5 2018-07-23 General Book 9-15 2   2020-07-31
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000178441 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 1-8      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000178446 2018-07-23 1 2018-07-23 Reserved Book 9-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000296403 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000296402 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000296401 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000296400 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000315388 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000315387 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000315386 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000315385 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000335387 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000335390 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000335389 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000335388 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000354391 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000354392 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000354389 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000354390 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000373386 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 1-8      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000373389 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 231.00 STOU 13202 T 2554 1000373388 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book 9-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-23 264.00 STOU 13202 T 2554 1000373387 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book 1-8      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter