ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Record no. 116836)

000 -LEADER
fixed length control field 09136nim a22004217a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000130999
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field sd fsngnn ed
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 110201s2009 th nnn g i 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201404171236
Level of effort used to assign nonsubject heading access points catcphi
Level of effort used to assign subject headings 201208301009
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201102031147
Level of effort used to assign classification cattbus
Level of effort used to assign subject headings 201102031147
Level of effort used to assign classification cattbus
-- 201102011009
-- cattbus
099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number av STOU 80206 CDA-T 54/002
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
Medium [sound recording] =
Remainder of title Problems of rural development in Thailand /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
Medium [sound recording]
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Problems of rural development in Thailand
Medium [sound recording]
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. [2552]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 4 แผ่น (224 นาที) :
Other physical details ดิจิตอล ;
Dimensions 4 3/4 นิ้ว.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 1.
Title ปฐมนิเทศชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย /
Statement of responsibility วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility วิเชียร ตันศิริคงคล
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility วิเชียร ตันศิริคงคล
Miscellaneous information (14 นาที) --
-- แผ่นที่ 2.
Title ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility ทวี สุรฤทธิกุล
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility จุมพล หนิมพานิช
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility โกวิทย์ พวงงาม
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน /
Statement of responsibility อาภรณ์พันธุ์ จันทร์สว่าง
Miscellaneous information (14 นาที).
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 3.
Title โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility ปธาน สุวรรณมงคล
Miscellaneous information (14 นาที) --
-- แผ่นที่ 4.
Title ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย : มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข /
Statement of responsibility จุมพล หนิมพานิช
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย : มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ /
Statement of responsibility อลงกต วรกี
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบท : มิติเทคโนโลยีและกำลังคน /
Statement of responsibility วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
Miscellaneous information (14 นาที) --
Title กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย /
Statement of responsibility อลงกต วรกี
Miscellaneous information (14 นาที).
538 ## - SYSTEM DETAILS NOTE
System details note AudioCD (CDA)
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพัฒนาชนบท
Geographic subdivision ไทย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.
Title of a work ปฐมนิเทศชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 202546
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.
Title of a work พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย.
9 (RLIN) 155984
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิเชียร ตันศิริคงคล.
Title of a work รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155986
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิเชียร ตันศิริคงคล.
Title of a work ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155987
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทวี สุรฤทธิกุล.
Title of a work ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155988
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จุมพล หนิมพานิช.
Title of a work ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155989
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name โกวิทย์ พวงงาม.
Title of a work แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155990
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง,
Dates associated with a name 2483-
Title of a work การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน.
9 (RLIN) 155991
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).
Title of a work โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155976
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.
Title of a work บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155977
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).
Title of a work พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155978
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปธาน สุวรรณมงคล.
Title of a work แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155979
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จุมพล หนิมพานิช.
Title of a work ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข.
9 (RLIN) 155980
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อลงกต วรกี.
Title of a work ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย: มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ.
9 (RLIN) 155981
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.
Title of a work ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิติเทคโนโลยีและกำลังคน.
9 (RLIN) 155982
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อลงกต วรกี.
Title of a work กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย.
9 (RLIN) 155983
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชารัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 279516
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008107601 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008107602 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008107603 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008107604 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008107605 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008107606 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008107607 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008107608 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008207357 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008207358 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008207359 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008207360 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008207361 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008207362 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008207363 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008207364 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008307051 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008307052 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008307053 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008307054 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008307055 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008307056 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008307057 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008307058 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008013649 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008013650 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008013651 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008013652 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008013653 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008013654 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008013655 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008013656 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008408236 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008408237 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008408238 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008408239 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008408240 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008408241 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008408242 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008408243 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1007024649 2018-10-12 2 2018-10-12 Audio v.4
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1007024642 2018-10-12 1 2018-10-12 Audio v.1
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1007024643 2018-10-12 1 2018-10-12 Audio v.2
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1007024644 2018-10-12 1 2018-10-12 Audio v.3
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1007024645 2018-10-12 1 2018-10-12 Audio v.4
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1007024646 2018-10-12 2 2018-10-12 Audio v.1
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1007024647 2018-10-12 2 2018-10-12 Audio v.2
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI AV Material 2018-10-12 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1007024648 2018-10-12 2 2018-10-12 Audio v.3
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008509003 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008509004 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008509005 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008509006 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008509007 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008509008 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008509009 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008509010 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008607973 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008607974 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008607975 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008607976 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008607977 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008607978 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008607979 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008607980 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008707590 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008707591 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008707592 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008707593 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008707594 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008707595 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008707596 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008707597 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008807641 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008807642 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008807643 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008807644 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008807645 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008807646 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008807647 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008807648 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008906988 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008906981 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008906982 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008906983 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.3
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008906984 2018-12-04 1 2018-12-04 Audio v.4
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008906985 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.1
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008906986 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.2
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL AV Material 2018-12-04 0.00 av STOU 80206 CDA-T 54/002 1008906987 2018-12-04 2 2018-12-04 Audio v.3
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter