ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน = (Record no. 105911)

000 -LEADER
fixed length control field 09921aam a2200565 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000120020
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 090310s2008 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789745927889 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786115050093 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201602261337
Level of effort used to assign nonsubject heading access points catbsom
Level of effort used to assign subject headings 201602240906
Level of effort used to assign classification cat01
Level of effort used to assign subject headings 201602240859
Level of effort used to assign classification cat01
Level of effort used to assign subject headings 201602231556
Level of effort used to assign classification cat01
-- 200903101825
-- acqkcha
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 32703 GT 2551-2552
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน =
Remainder of title Quantitative analysis and operations management /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Quantitative analysis and operations management
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2551-2552.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((11), [459] ; (11), [479] หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
500 ## - GENERAL NOTE
General note ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1-7 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552, ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 8-15 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2551.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ล.1
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในธุรกิจ /
Statement of responsibility ไมตรี วสันติวงศ์, ชุมพร คูร์พิพัฒน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง และตัวแบบการมอบหมายงาน /
Statement of responsibility จีราภรณ์ สุธัมมสภา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title ทฤษฎีการตัดสินใจ /
Statement of responsibility ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การโปรแกรมเป้าหมายและเทคนิค AHP /
Statement of responsibility เธียรไชย จิตต์แจ้ง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การวิเคราะห์เครือข่ายงานและตัวแบบมาร์คอฟ /
Statement of responsibility ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ /
Statement of responsibility อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, จีราภรณ์ สุธัมมสภา, ไมตรี วสันติวงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title ตัวแบบการพยากรณ์ทางธุรกิจ /
Statement of responsibility สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ล.2
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title กลยุทธ์การดำเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ /
Statement of responsibility ไมตรี วสันติวงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title ระบบการผลิตและการบริการ /
Statement of responsibility ชุมพร คูร์พิพัฒน์, ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การวางแผนทำเลที่ตั้งและการวางผังหน่วยงาน /
Statement of responsibility ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การออกแบบงานและการวัดงาน /
Statement of responsibility เธียรไชย จิตต์แจ้ง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การจัดการคุณภาพ /
Statement of responsibility ไมตรี วสันติวงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการดำเนินงาน /
Statement of responsibility ชุมพร คูร์พิพัฒน์, สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ /
Statement of responsibility ไมตรี วสันติวงศ์, ชุมพร คูร์พิพัฒน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การบำรุงรักษา /
Statement of responsibility เธียรไชย จิตต์แจ้ง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การจัดการธุรกิจ
General subdivision แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุมพร คูร์พิพัฒน์.
Title of a work การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในธุรกิจ.
9 (RLIN) 184122
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไมตรี วสันติวงศ์.
Title of a work การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในธุรกิจ.
9 (RLIN) 122084
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จีราภรณ์ สุธัมมสภา.
Title of a work การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง และตัวแบบการมอบหมายงาน.
9 (RLIN) 184123
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.
Title of a work ทฤษฎีการตัดสินใจ.
9 (RLIN) 122092
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เธียรไชย จิตต์แจ้ง.
Title of a work การโปรแกรมเป้าหมายและเทคนิค AHP.
9 (RLIN) 184124
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.
Title of a work การวิเคราะห์เครือข่ายงานและตัวแบบมาร์คอฟ.
9 (RLIN) 184125
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.
Title of a work ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์.
9 (RLIN) 184126
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จีราภรณ์ สุธัมมสภา.
Title of a work ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์.
9 (RLIN) 184127
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไมตรี วสันติวงศ์.
Title of a work ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์.
9 (RLIN) 184128
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.
Title of a work ตัวแบบการพยากรณ์ทางธุรกิจ.
9 (RLIN) 184129
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไมตรี วสันติวงศ์.
Title of a work กลยุทธ์การดำเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์.
9 (RLIN) 184130
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.
Title of a work ระบบการผลิตและการบริการ.
9 (RLIN) 184131
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุมพร คูร์พิพัฒน์.
Title of a work ระบบการผลิตและการบริการ.
9 (RLIN) 122094
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.
Title of a work การวางแผนทำเลที่ตั้งและการวางผังหน่วยงาน.
9 (RLIN) 184132
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เธียรไชย จิตต์แจ้ง.
Title of a work การออกแบบงานและการวัดงาน.
9 (RLIN) 122099
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไมตรี วสันติวงศ์.
Title of a work การจัดการคุณภาพ.
9 (RLIN) 122100
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุมพร คูร์พิพัฒน์.
Title of a work การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการดำเนินงาน.
9 (RLIN) 184133
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.
Title of a work การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการดำเนินงาน.
9 (RLIN) 184134
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไมตรี วสันติวงศ์.
Title of a work การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ.
9 (RLIN) 184135
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุมพร คูร์พิพัฒน์.
Title of a work การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ.
9 (RLIN) 184136
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เธียรไชย จิตต์แจ้ง.
Title of a work การบำรุงรักษา.
9 (RLIN) 184137
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
-- บัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 140620
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out Total Renewals
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000609757 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000609758 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000609760 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000609759 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000618754 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000618753 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000618756 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000618755 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000627758 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000627757 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000627756 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000627755 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000600756 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000600755 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000600757 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000600758 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000636755 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000636756 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000636758 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000636757 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162250 2018-11-12 5 2018-07-22 General Book 1-7 1 2018-11-06  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162247 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162249 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162248 2019-11-07 3 2018-07-22 General Book 1-7 1 2019-08-09 2
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162255 2018-11-12 5 2018-07-22 General Book 8-15 1 2018-11-06  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162252 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162253 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162254 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 8-15      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162246 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 1-7      
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000162251 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 8-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000645773 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000645772 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000645771 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000645770 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000654758 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000654759 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000654757 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000654760 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000663763 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000663762 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000663760 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000663761 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000672761 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000672762 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000672760 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000672759 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000681758 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000681761 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 400.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000681760 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 350.00 STOU 32703 GT 2551-2552 1000681759 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter