เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ = (Record no. 100065)

000 -LEADER
fixed length control field 07985nam a2200505 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000114134
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 080419s2008 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789749803332 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789749803493 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208300404
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010211719
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200901211031
Level of effort used to assign classification cat01
Level of effort used to assign subject headings 200806111531
Level of effort used to assign classification cat01
-- 200804191027
-- acqkcha
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 32415 T 2550
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ =
Remainder of title Professional experience in business administration /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Professional experience in business administration
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2550.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1. หน่วยที่ 1.
Title ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง /
Statement of responsibility ธนชัย ยมจินดา -- หน่วยที่ 2.
Title นโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ /
Statement of responsibility ธนชัย ยมจินดา -- หน่วยที่ 3.
Title จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม /
Statement of responsibility กิ่งพร ทองใบ -- หน่วยที่ 4.
Title การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ /
Statement of responsibility กิ่งพร ทองใบ -- หน่วยที่ 5.
Title การกำกับดูแลกิจการที่ดี /
Statement of responsibility ธวัช ภูษิตโภยไคย -- หน่วยที่ 6.
Title การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด /
Statement of responsibility ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ -- หน่วยที่ 7.
Title การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ /
Statement of responsibility ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1. หน่วยที่ 8.
Title การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการปฏิบัติการ /
Statement of responsibility ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ -- หน่วยที่ 9.
Title การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี /
Statement of responsibility อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, สุขุมาลย์ ชำกิจ -- หน่วยที่ 10.
Title การวิเคราะห์และเทคนิควิธีด้านระบบสารสนเทศ /
Statement of responsibility จีราภรณ์ สุธัมมสภา -- หน่วยที่ 11.
Title การบริหารความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ /
Statement of responsibility วิชัย กิตติวิทยากุล -- หน่วยที่ 12.
Title การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม /
Statement of responsibility ปรัชญา เวสารัชช์, ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ -- หน่วยที่ 13.
Title การจัดการธุรกิจการผลิต /
Statement of responsibility สุวีณา ดั่งโพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 14.
Title การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน /
Statement of responsibility ราณี อิสิชัยกุล, อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ -- หน่วยที่ 15.
Title การจัดการธุรกิจการค้าและลอจิสติกส์ /
Statement of responsibility ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การจัดการธุรกิจ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธนชัย ยมจินดา.
Title of a work ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง.
9 (RLIN) 175212
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธนชัย ยมจินดา.
Title of a work นโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ.
9 (RLIN) 175213
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กิ่งพร ทองใบ.
Title of a work จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม.
9 (RLIN) 175214
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กิ่งพร ทองใบ.
Title of a work การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ.
9 (RLIN) 175215
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธวัช ภูษิตโภยไคย.
Title of a work การกำกับดูแลกิจการที่ดี.
9 (RLIN) 175216
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ.
Title of a work การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด.
9 (RLIN) 175217
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.
Title of a work การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์.
9 (RLIN) 175218
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.
Title of a work การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการปฏิบัติการ.
9 (RLIN) 175219
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.
Title of a work การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี.
9 (RLIN) 175220
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุขุมาลย์ ชำนิจ.
Title of a work การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี.
9 (RLIN) 175221
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จีราภรณ์ สุธัมมสภา.
Title of a work การวิเคราะห์และเทคนิควิธีด้านระบบสารสนเทศ.
9 (RLIN) 175222
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิชัย กิตติวิทยากุล.
Title of a work การบริหารความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ.
9 (RLIN) 175223
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปรัชญา เวสารัชช์.
Title of a work การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
9 (RLIN) 175224
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.
Title of a work การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม.
9 (RLIN) 175225
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุวีณา ดั่งโพธิสุวรรณ.
Title of a work การจัดการธุรกิจการผลิต.
9 (RLIN) 175226
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ราณี อิสิชัยกุล.
Title of a work การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน.
9 (RLIN) 175227
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.
Title of a work การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน.
9 (RLIN) 175228
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.
Title of a work การจัดการธุรกิจการค้าและลอจิสติกส์.
9 (RLIN) 175229
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
9 (RLIN) 266914
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000216720 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000216721 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000216718 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000216719 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000235715 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000235716 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000235717 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000235718 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000254717 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000254718 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000254720 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000254719 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000397717 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000397718 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000397719 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000397720 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000274717 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000274718 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000274719 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000274720 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000153805 2019-05-22 5 2018-07-22 General Book 1-7 1 2019-05-01
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000153804 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000153803 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000153802 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000153807 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000153808 2020-09-14 3 2018-07-22 General Book 8-15 1 2020-08-28
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000153809 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000153810 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 8-15    
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000153801 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 1-7    
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000153806 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 8-15    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000292732 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000292733 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000292734 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000292735 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000313720 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000313719 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000313718 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000313717 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000333719 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000333718 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000333716 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000333717 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000351715 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000351716 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000351717 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000351718 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000371717 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000371719 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 32415 T 2550 1000371720 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 32415 T 2550 1000371718 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter