รัตนราชนารีคู่บารมีพระปกเกล้า = The jewel on King Prajadhipok's crown / Jewel on King Prajadhipok's crown บรรณาธิการ, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์. - กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า, 2550. - 94 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบ, ภาพคน ; 26 ซม.

หนังสือประกอบนิทรรศการถาวร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7.


มีภาษาอังกฤษประกอบ.

9789744493460 ;


รำไพพรรณี พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-2527.


ราชินี--ไทย.

DS578.32.ร6 ร63 2550

วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter