สุจิตต์ วงษ์เทศ.

"พลังลาว" ชาวอีสานมาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. - 471 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่ ; 19 ซม. - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

บรรณานุกรม: หน้า 468-471.

9743237542 ;


ชาติพันธุ์วิทยา--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS588.N64 ส623 2549
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter