ต้นทางชุมชน ประชาธิปไตย / ต้นทางชุมชน ชุมชนประชาธิปไตย วิทยาลัยการจัดการทางสังคม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2549. - 164 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9749433009 ;


การมีส่วนร่วมทางการเมือง.
พลเมืองไทย--กิจกรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตย--ไทย.

JQ1749.A15 ต33 2549
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter