แม่น้ำยม : ป่าสักทอง--วิถีชีวิตของคนสะเอียบ / บรรณาธิการ, สายัณน์ ข้ามหนึ่ง. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยชุมชน, 2549. - 176 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่ ; 21 ซม. + วีซีดี 1 แผ่น (4 3/4 นิ้ว)


นิเวศวิทยาลำน้ำ--ไทย.
ทรัพยากรป่าไม้.


แม่น้ำยม--แง่สิ่งแวดล้อม.

QH541.5.W3 ม732 2549

สายัณน์ ข้ามหนึ่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter