พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล.

เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ = Customer service excellence / พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549. - 127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 127.

9742123772 ; 9789742123772 ;


บริการลูกค้า.
การจัดการธุรกิจ.

HF5415.5 พ65 2549
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter