แม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม / โดย คณะนักวิจัยชาวบ้าน เชียงของ-เวียงแก่น ; บรรณาธิการ, ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการแม่น้ำและชุมชน, 2547. - 102 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

9749266633 ;


นิเวศวิทยาลำน้ำ--ไทย.


แม่น้ำโขง--แง่สิ่งแวดล้อม.

QH541.5.W3 ม73 2547

ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ.
คณะนักวิจัยชาวบ้าน เชียงของ-เวียงแก่น.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter