ชุติมา สัจจานันท์.

รายงานการวิจัยการพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย / การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย [นักวิจัย, ชุติมา สัจจานันท์]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549. - ก-ฐ, 304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 9/2549 . - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 9/2549. .

บรรณานุกรม: หน้า 219-239.

9749390830 ;


ห้องสมุดประชาชน.
ห้องสมุดประชาชน--มาตรฐาน--วิจัย.

Z675.P87 ช73 2549
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter