Good Governance กับการพัฒนาข้าราชการ / [บรรณาธิการ, อุดม มุ่งเกษม]. - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545. - 127 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), ภาพคน ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

9747287692 ;


ธรรมรัฐ.
ผู้นำของรัฐ--ทัศนคติ.--ไทย

JF1358 T5 G66 2545

อุดม มุ่งเกษม.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter