วรินทรา ไกยูรวงศ์.

ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง / ผู้ศึกษา, วรินทรา ไกยูรวงศ์ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, ศยามล ไกยูรวงศ์ ; คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฯ, 2548. - 238 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

9749345282 ;


นิเวศวิทยาลำน้ำ--ไทย.


แม่น้ำโขง--แง่สิ่งแวดล้อม.
แก่งแม่น้ำโขง--แง่สิ่งแวดล้อม.

QH541.5.W3 ว46 2548

สุนี ไชยรส. ศยามล ไกยูรวงศ์,
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter