เทราท์, แจ็ค.

ยุทธศาสตร์สไตล์เทราท์ : ครอบครองความคิดอ่านกำชัยเหนือกลุ่มเป้าหมาย = Trout on strategy : capturing mindshare, conquering markets / โดย แจ็ค เทราท์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปิยะดรุณ กัลยาณมิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส, 2548. - 216 หน้า ; 21 ซม.

9749277961 ;


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การจัดการธุรกิจ.
การจัดการตลาด.

HF5415.13 ท67 2548

ปิยะดรุณ กัลยาณมิตร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter