สารานุกรมการเมืองไทย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547. - (12), 226 หน้า ; 21 ซม.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--สารานุกรม.

JQ1741.A2 น4 2547

นรนิติ เศรษฐบุตร,
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter