วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

อธิบายศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร / ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร วิทยากร เชียงกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 4 [ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546. - 437 หน้า ; 21 ซม.

9749609174 ;


เศรษฐศาสตร์--พจนานุกรม.
ธนาคารและการธนาคาร--พจนานุกรม.
ธุรกิจ--พจนานุกรม.
การเงิน--พจนานุกรม.

HB61 ว634 2546
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter