วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ = Dictionary of modern economics / วิทยากร เชียงกูล, พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม. - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547. - 282 หน้า ; 21 ซม.

9749609401 ;


เศรษฐศาสตร์--พจนานุกรม.

HB61 ว63 2547

พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter