สอนอย่างไรให้ถึงฝัน คุณครูทักษิณ ชินวัตร สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร. สามเสนวิทยาลัย 25 กันยายน 2546 โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" ของกระทรวงศึกษาธิการ / [computer file] : บริษัทผู้จัดการ. - กรุงเทพฯ : บริษัทผู้จัดการ, 2546. - คอมพิวเตอร์เลเซอร์ออปติเคิล 1 แผ่น : ภาพประกอบ ; 4 3/4 นิ้ว.

ชื่อเรื่องจากปก.


system requirement: vcd


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียน--ไทย.

QA14 T5 ส54 2546
บริษัทผู้จัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter