สมยศ นาวีการ.

การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / โดย สมยศ นาวีการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด, 2544. - 731, [1] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9742226458 ;


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.

HD30.28 ส54 2544
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter