รายการวีดิทัศน์สำหรับผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ครู ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น [videorecording] / โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ครู และผู้นำชุมชน สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, อำนวยการผลิต. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, 2545. - 1 ตลับ (56 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว. - วีดิทัศน์ชุดรายการผู้นำปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้บริหาร .

การปฏิรูปการศึกษา มิติใหม่ในการบริหารการศึกษา (28 นาที) -- (28 นาที).


การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
การบริหารการศึกษา--ไทย.
ผู้บริหารโรงเรียน.

av VC 46/010
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter