ยงยุทธ บุญขันท์.

การจัดการมูลฝอยของเทศบาลในประเทศไทย : สถานการณ์ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต / คณะผู้จัดทำ, ยงยุทธ บุญขันท์, อำพร บุศรังษี. - นนทบุรี : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2544. - (9), 114 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9745152587 ;


ขยะ--การจัดการ.
การกำจัดขยะ.

TD791 ย27 2544

อำพร บุศรังสี.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter