ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย = Nutritive values of Thai foods / กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2544. - 132 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.

9745152951 ;


อาหาร--องค์ประกอบ--ตาราง.
โภชนาการ.

TX535 ต64 2544

สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์.
กรมอนามัย. กองโภชนาการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter