ศุภชัย สุขะนินทร์.

เปิดโลก e-Learning การเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต / ศุภชัย สุขะนินทร์, กรกนก วงศ์พานิช. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545. - 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9745344621 ;


อินเทอร์เน็ตในการศึกษา.
เทคโนโลยีสารสนเทศ.
อินเทอร์เน็ต.
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.

LB2395.7 ศ74 2545

กรกนก วงศ์พานิช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter