เทอด ประชาธรรม.

เหมา เจ๋อ ตง และการปฏิวัติจีน / เทอด ประชาธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : เจได, 2541. - (14), 304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 1,2 ใช้ชื่อ เหมาเจ๋อตง ผู้นำจีนใหม่.

9746018426 ;


เหมา, เจ๋อตุง, ค.ศ.1893-1976.


จีน, สาธารณรัฐประชาชน--การเมืองและการปกครอง.

DS777.55 ท73 2541
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter